แสดง 141 - 142 จาก 142 รายการ

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

         ลิเกมีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนอย่างไรก็ดีประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น๖ยุคหลักคือลิเกสวดแขกลิเกออกภาษาลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทลิเกเพชรและ ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

         ลิเกเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา ฮิบรูว่าซาคูร(Zakhur)ซึ่งหมายถึงการสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดายหรือยิวมาแต่โบราณหลายพันปีต ...