แสดง 31 - 40 จาก 86 รายการ

วิวัฒนาการของความเร็วและสมรรถภาพของไมโครคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของความเร็วและสมรรถภาพของไมโครคอมพิวเตอร์

         วิวัฒนาการทางด้านความเร็วและสมรรถภาพของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นั้นจะควบคู่โดยตรงกับวิวัฒนาการของไมโครโพรเซสเซอร์ ปัจจุบันเรายังถือว่าไม ...

ไมโครโปรเซสเซอร์

ไมโครโปรเซสเซอร์

         ไมโครโพรเซสเซอร์สามารถจะถูกจัดให้อยู่ได้หลายประเภท เช่น ประเภท ๔ บิต ๘ บิต๑๖ บิต ๓๒ บิต ...

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

ไดอะแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

         ในคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน ส่วนควบคุมส่วนคำนวณตรรก และส่วนความจำเล็กๆจะถูกรวมกัน และไปบรรจุในวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มากที่เรียก ...

การทำงานของคมพิวเตอร์

การทำงานของคมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบหลักที่คล้ายๆกันอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้      &n ...

ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในรุ่นปัจจุบันก็ยังถือว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ นี้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ใช้วงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มาก(very largescale integrated circuit)& ...

 ลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

         นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาถึงระดับที่มีสมรรถภาพเพียงพอในการใช้ทางธุรกิจได้แล้ว เราสามารถจัดลำดับคอมพิวเตอร์ออกเป็น๔ รุ่น& ...

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ โดยคอมพิ ...