แสดง 21 - 30 จาก 86 รายการ

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต

         เมื่อจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบสื่อสารด้วยTCP/IPก็เจริญเติบโตตามหลายบริษัทมองเห็นลู่ทางการ ...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

         ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลกหรือโลกาภิวัฒน์ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือ ...

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

         ในปัจจุบันนอกเหนือจากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในระบบรู้จำอักขระแล้วโครงข่ายประสาทเทียมยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆเช่นการนำไปใช้วิเคราะห ...

 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม

         การเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเทียมจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายประสาทเทียมนั้นสามารถเชื่อมโยงแบบใดก็ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างไรก็ตามในทางป ...

 บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

         การวิเคราะห์ของแบรีบีม(BarryBoehm:1988)จากประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆมากว่า๒๐ปีพบว่าคุณภาพของบุคลากรที่พัฒนาซอฟต์แ ...

 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

         แม่แบบแบบขั้นน้ำตกนี้จัดว่าเป็นแม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์(Softwaredevelopmentmode)แบบแรกของโลกจึงมีผู้ใช้กันแพร่หลายทั่ ...

 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

         กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีควรหาข้อผิดพลาดให้ได้แต่ต้องไม่สับสนเรื่องขั้น-ตอนในการพัฒนาถ้าผลิตอย่างมีขั้นตอนก็ควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร ...

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์

         คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์สำหรับเราก็ต่อเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีวิญญาณดังนั้ ...