แสดง 11 - 20 จาก 86 รายการ

 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน  (Thai  Soundex)

โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)

         ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาขั้นแรกภาษาพูดจะถูกฝึกก่อนภาษาเขียน ผู้ใช้ภาษาโดยทั่วไปจึงเคยชินกับเสียงอ่านของคำมากกว่าตัวสะกดรวมทั้งความจริง ...

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai  Sorting)

โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย(Thai Sorting)

         การเรียงลำดับข้อมูลเป็นการจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยมีลำดับของข้อมูลที่ตายตัว การกำหนดลำดับดังกล่าวทำได้โด ...

 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

         เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง ...

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         องค์กรแต่ละองค์กรมีสถานีบริการสำหรับให้ข่าวสารการเขียนข่าวสารเก็บไว้ในสถานีบริการจึงแพร่ขยายเชื่อมโยงกันทั่วโลกข้อมูลข่าวสารถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ ...

 ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

         ประมาณปีพ.ศ.๒๕๓๔มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บนเครือข่ายส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่า ...

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

         การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้เครือข่ายอินเท ...

 การให้บริการแบบหลายคนพร้อมกัน

การให้บริการแบบหลายคนพร้อมกัน

         เมื่อมีผู้ตั้งสถานีให้บริการข้อมูลสถานีนี้สามารถตอบสนองผู้ใช้เป็นจำนวนมากได้เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใช้งานพร้อมกันได้เครื ...

 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่าแบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์หมายความว่าผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร ...

 การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

         ทุกวันนี้ใครๆก็กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตหลายคนได้ยินได้ฟังมามากแต่ก็ไม่ทราบว่าจะต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรบางคนก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อต่อ ...