แสดง 21 - 30 จาก 43 รายการ

เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

         เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของแคว้นล้านนาเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบริมแม่น้ำหว่างหุบเขาผืนให ...

โรคเกิดจากไวรัส

โรคเกิดจากไวรัส

         -เอชไอวี(ดูในสารานุกรมไทยฯเล่ม๒๐ เรื่องกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรค ...

โรคเกิดจากเชื้อปรสิต

โรคเกิดจากเชื้อปรสิต

        โรคเกิดจากเชื้อปรสิตได้แก่เยื่อหุ้มสมอง-สมองอักเสบชนิดปฐมภูมิจากอะมีบาอะนิซาคิเอสิสคาลา-อาซาร์โรคเท้าช้างคริพโตสปอริดิโอสิสพยาธิใบไม้เลือดและทริ ...

โรคเกิดจากเชื้อรา

โรคเกิดจากเชื้อรา

         -เพนิซิลลิโอสิส สำหรับโรคติดเชื้อราแคนดิดาฮิสโตพลาสมาและคริพโตค๊อกคัสโปรดดูในสารานุกรมไทยฯ ...

โรคเกิดจากแบคทีเรีย

โรคเกิดจากแบคทีเรีย

         ได้แก่กลุ่มอาการท๊อกซิก-ช็อกกลุ่มอาการฮีโมลัยติก-ยูรีมิกโรคลีเจียนแนร์แอร์ลิชิโอสิสในคนโรคลายม์อหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่เมลิออยโดสิส ...