แสดง 11 - 20 จาก 43 รายการ

กระบวนการพ่นสี

กระบวนการพ่นสี

         องค์ประกอบในการพ่นสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีรายละเอียดดังนี้          ๑.ปืนและปั๊มดู ...

กระบวนการเชื่อม (Welding Process)

กระบวนการเชื่อม (Welding Process)

         องค์ประกอบในการเชื่อมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้             & ...

ประเภทของรถจักรยานยนต์

ประเภทของรถจักรยานยนต์

         รถจักรยานยนต์ทั่วๆไปที่มีใช้งานอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซลีน(Gasoline)คือน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงถึงเกือบ ...

กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี

         กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าเข้ารื้อเผาทำลายเมืองเมื่อวันที่๗เมษายนพ.ศ.๒๓๑๐พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินถูก ...

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

         กรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารชั้นต้นที่เป็นศิลาจารึกและตำนานบางเรื่องว่า"กรุงอโยธยา"ซึ่งเป็นการนำชื่อเมืองของพระรามในเรื่องรามเกียร ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

         ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัยและห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตกประมาณ๑๐กิโลเมตรร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...