แสดง 41 - 47 จาก 47 รายการ

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

ปี่พาทย์สำหรับเล่นละครรำ

         ปี่พาทย์ที่ไทยเรานำมาเล่นละครรำมี๒อย่างซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือปี่พาทย์สำหรับเล่นละครชาตรีอย่าง๑ปี่พาทย์สำหรับเล่นโข ...

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

         ละครมีหลายประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดละครรำยังแบ่งเป็น๓แบบคือละครชาตรีละครในและละครนอก     &nb ...

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

         เนื่องจากภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากลดังนี้ ...

คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

         คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้แก่ประโยชน์และความสำคัญของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจ ...

การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย

การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย

         จากการศึกษาพบว่ามีการกำหนดสาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานองค์กรและนักวิช ...

ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาไทย

         ภูมิปัญญาตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าWisdomหมายถึงความรู้ความสามารถทักษะความเชื่อและศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกัน ...