แสดง 61 - 70 จาก 75 รายการ

ลวดลายต้นแบบ

ลวดลายต้นแบบ

         ผ้าพื้นเมืองของไทยเกือบทุกผืนจะปรากฏลวดลายพื้นฐานบางลายอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าลวดลายเหล่านี้เป็นลายง่ายๆซึ่งปรากฏอยู่บนศิลปะพื้นบ้านประเภทอื่นๆเช่น ...

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

ท้าวสุรนารีวีรสตรี เมืองนครราชสีมา

         เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาแห่งวีรกรรมของท้าวสุรนารี เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๓๖๙หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิ ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

         การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม ...

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

         การปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้นั้นมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า มิได้มีแต่เพียงชายชาญผ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         นับจากเมื่อได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเมื่อคราวฉลองพระนครครบรอบ๑๕๐ปีเมื่อพ.ศ.๒๔๗๕ในรัชกาลที่๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

         การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวิธีการจัดกระบวนเป็น๒กระบวน เรียกว่า"กระบวนพยุหยาตรา(ใหญ่) ...

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

         จากการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้เราได้ทราบการแต่งกายของนายเรือและฝีพายได้อย่างดี ...