แสดง 31 - 40 จาก 75 รายการ

การตลาดสินค้าหัตถกรรม

การตลาดสินค้าหัตถกรรม

         เมื่อมีการผลิตสินค้าหัตถกรรมขึ้นมาแล้วก็จำเป็นจะต้องขายให้ได้ต้นทุนบวกกับกำไรกลับมาเพื่อการดำรงชีพและขยายงานแต่จะขายให้กับใคร ก็คงจะตอบว ...

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบัน

         การผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการจากการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งดำเนินการโดpสมาชิกภายในครอบครัวหรือมีคนงานเพียง๕-๑๐ ...

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

         ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยฝีมือซึ่งเป็นงานหัตถกรรมมีอยู่มากมายหลายชนิดทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถ ...

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

         ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใดมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าผลิตภั ...

การตกแต่งเครื่องปั้น

การตกแต่งเครื่องปั้น

         การตกแต่งเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามสอดคล้องกับรูปทรงและหน้าที่ใช้งานโดยคำนึงถึงขนาด สัดส่วน และพื้นที่ในการตกแต่งทั้งนี้เพื่ ...

การออกแบบเครื่องปั้น

การออกแบบเครื่องปั้น

         การออกแบบเครื่องปั้นในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงงานที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปะแต่หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ ...

การเตรียมวัตถุดิบ

การเตรียมวัตถุดิบ

         วัตถุดิบซึ่งได้แก่ดินปั้นนับเป็นสิ่งสำคัญในการทำเครื่องปั้นเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีจึงต้องมีการเตรียมวัตถุดิบให้มีคุณสม ...

วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้น

วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้น

         วัตถุดิบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตในการตอบสนองให้งานที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรวมทั ...

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

เครื่องเคลือบลายน้ำทอง

         เครื่องเคลือบชนิดนี้เป็นเครื่องเคลือบหลายสีกำเนิดขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงในพุทธศตวรรษที่๒๒แต่เป็นที่นิยมกันมากในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียน ...

เครื่องเบญรงค์

เครื่องเบญรงค์

         เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องปั้นเคลือบที่เขียนลายโดยวิธีลงยา(enamel)เป็นงานที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่๒๐ในรัชสมัยจักรพรรด ...