แสดง 51 - 54 จาก 54 รายการ

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์

         ดังได้กล่าวมาแล้วว่านักสัตวศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่สัตว์ต่างๆทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการเช่นชื่ ...

หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์

หัวข้อหลักในการจำแนกสัตว์

         นักอนุกรมวิธานจะต้องเข้าใจหัวข้อต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอาณาจักรสัตว์เสียก่อนทั้งนี้เพราะการจำแนกสัตว์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่จำเป็นจะต้องดำเ ...

การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์

การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์

        สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เท่าที่ค้นพบแล้วมีอยู่เป็นจำนวนมากกว่าล้านชนิดสัตว์เหล่านี้อาศัยกระจายอยู่ทั่วไปตามส่วนต่างๆของโลกทั้งบนดินในน้ำและในอากาศ ...