แสดง 31 - 40 จาก 54 รายการ

พลาสติก

พลาสติก

         ปัจจุบันพลาสติก(plastic)มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างหลายชนิดทำด้วยพลาสติกเช่นเครื่องใช้ในค ...

ซีเมนต์และคอนกรีต

ซีเมนต์และคอนกรีต

         มีสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินทรายและน้ำเราเรียกส่วนผสมนี้ว่าคอนกรีตคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริ ...

อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม

         อะลูมิเนียม(aluminiumหรือaluminum)เป็นโลหะที่พบในชีวิตประจำวันและใช้ในงานต่างๆรองจากเหล็กและทองแดงเช่นใช้ทำภาชนะใน ...

ประโยชน์และการใช้งานของโลหะ

ประโยชน์และการใช้งานของโลหะ

        ปัจจุบันนี้มีโลหะหลายสิบชนิดที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมเพื่อทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆโลหะท ...

โลหะผสมทองแดง

โลหะผสมทองแดง

         โลหะที่ผสมทองแดง(copperbasealloys)เป็นโลหะหลัก และเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วคือทองเหลือง(brass)และทองสัมฤทธิ์นอกจากนี้ก็มีโลหะผสมทองแ ...

ทองแดง

ทองแดง

         ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่โดยรวมตัวอยู่กับหินทรายดินหรือดินเหนียวสินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ๓พวกด ...

การแปรรูปโลหะ

การแปรรูปโลหะ

         การแปรรูปโลหะคือการนำเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ(castiron)ที่ได้จากการถลุงเหล็กมาทำให้เป็นรูปร่างต่างๆตามต้องการการแปรรูปโลหะมีหลายวิธีและหลายกระ ...

การผลิตเหล็กกล้า

การผลิตเหล็กกล้า

        จากเหล็กถลุงสามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กชนิดอื่นๆได้เช่นเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา(graycastiron)เหล็กพืด(wroughtiron)เหล็กตีให้แผ่ไ ...

การถลุงเหล็ก

การถลุงเหล็ก

         เหล็กเป็นโลหะที่สำคัญและใช้มากกว่าโลหะชนิดอื่นๆทั่วโลกผลิตเหล็กประมาณร้อยละ๙๖ของโลหะทั้งหมดโดยเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิตเหล็กเป็นอุตสาหกรรมเร ...

การถลุงโลหะ

การถลุงโลหะ

         การถลุงโลหะคือการนำแร่ไปผ่านกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้ได้โลหะที่บริสุทธิ์หรือเกือบบริสุทธิ์ตามต้องการกรรมวิธีถลุงโลหะมีหลายขั้นตอนแต่สามารถแบ่งออกเป ...