แสดง 11 - 20 จาก 54 รายการ

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม

         เป็นพระที่นั่งใหญ่ในพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นแต่มาเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ ...

พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมรูปทรงม้า

         พระบรมรูปทรงม้าบนพระลานหน้าพระราชวังดุสิตคือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยตลอดจน ...

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

        เป็นพระปรางค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณราชวรารามซึ่งเดิมชื่อว่าวัดแจ้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแล้วจึงพระราชทา ...

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

         เป็นวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นแทนวัดเก่าซึ่งเป็น วัดร้างเรียกกันว่าวัดแหลมและวัดไทรทองโปรดให้สมเด ...

วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศน์เทพวราราม

         เป็นวัดใหญ่กลางกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่จะให้มีวัดใหญ่ทำนองเดียวกับวัดพนัญเชิงทางกรุงศรี ...

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

         เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครเดิมมีชื่อว่าวัดโพธารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์เมื่อทรงสร้างกรุงรัตน ...

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         เรียกกันอยู่ทั่วๆไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดในบริเวณพระบรมมหาราชวังชั้นนอกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้เริ่มสร้างขึ้นพร้อมก ...

พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

         พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นต่อเนื่องด้วยพระราชพิธียกเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครสถานที่สำคัญในพระบรมมหาราชวังซึ่ ...

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

         กรุงเทพมหานครคือราชธานี(เมืองหลวง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อทร ...