แสดง 1 - 10 จาก 54 รายการ

ประวัติการไปรษณีย์สากล

ประวัติการไปรษณีย์สากล

         การติดต่อส่งข่าวสารระหว่างกันในสมัยแรกประมาณสามพันปีก่อนคริสต์ศักราชนั้นคนทั่วไปใช้การจำข่าวสารและบอกกันเป็นทอดๆไปจนถึงผู้รับข่าวสารนั้น(memor ...

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

         ในวงการแสตมป์มีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันเช่นเดียวกับศาสตร์แขนงอื่นบางคำใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรงบางคำมีศัพท์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะเป็นภาษาไทยนักสะสมคว ...

สถานที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพฯ

สถานที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพฯ

         สถานที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพฯในปัจจุบันนอกจากพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามต่างๆตลอดจนสถานที่อื่นๆตามที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วก็ ...

โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร

         โรงพยาบาลแห่งแรกของกรุงเทพฯคือโรงพยาบาลศิริราชตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรีในบริเวณวังหลังหรือพระราชวังบวรสถานภิมุขจัดสร้างขึ้นโดยได้รับพระราชทานเงิ ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการเงินจึงเป็นที่ตั้งของธนาคารหลายแห่งเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐจัดตั้งขึ้นตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนพรหมเขตดุสิต ...

สถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

สถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

         สถาบันการศึกษาเล่าเรียนทั้งของรัฐและของเอกชนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพในระด ...

สถานที่สำคัญทางราชการ

สถานที่สำคัญทางราชการ

         กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและสถานที่ราชการสำคัญเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นต้น ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

         หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันตั้งอยู่ที่ท่าวาสุกรีถนนสามเสนหอสมุดเดิมตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุระหว่างกรมศิลปากรและวัดมหาธาตยุวราชรังสฤษดิ์ประวัติคว ...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

         เป็นเขตตอนหนึ่งในพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุแขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้การจัดพิพิธภัณฑสถานแ ...