แสดง 31 - 40 จาก 55 รายการ

การถนอมอาหารในปัจจุบัน

การถนอมอาหารในปัจจุบัน

          การถนอมอาหารในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปวัตถุดิบที่มีเป็นจำนวนมากพร้อม ๆกันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปห ...

การหมักดอง

การหมักดอง

         คนไทยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการหมักและการดองควบคู่กันไปแต่ในหลักการถนอมอาหารถึงแม้ว่าคนในสมัยก่อนจะไม่ทราบแต่การหมัก(fermentation)และการดอง ...

การหมักเกลือ

การหมักเกลือ

          การถนอมผลิตผลการเกษตรโดยใช้เกลือเป็นตัวช่วยในการรักษาไม่ให้ผลิตผลเน่าเสียง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งมีโปรตีนสูงถ้ ...

การทอดหรือการคั่ว

การทอดหรือการคั่ว

         การทอดทำได้โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบาง ๆตามความชอบของแต่ละครอบครัวแล้วนำลงทอดในน้ำมัน& ...

การแช่อิ่ม

การแช่อิ่ม

          การแช่อิ่มเป็นวิธีถนอมผลไม้และผักบางชนิดโดยแช่ในน้ำเชื่อมน้ำตาลจะช่วยดึงน้ำออก จากผักและผลไม้ขณะเดียวกันน้ำตาลก็ซึมเข้าไปใน ...

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

          กรรมวิธีการถนอมผลิตผลการเกษตรหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆนั้น มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายวิธีแต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกั ...

ถนอมอาหาร--เก็บในสภาพสด

ถนอมอาหาร--เก็บในสภาพสด

         บ้านของคนไทยในชนบทมักจะมีใต้ถุนสูงและจะสังเกตเห็นว่าแต่ละบ้านจะเก็บหอม กระเทียมโดยการแขวนไว้บนราวใต้ถุนบ้านในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะ ...

การถนอมผลิตผลการเกษตร

การถนอมผลิตผลการเกษตร

         ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจึงเหมาะสมที่จะทำ การเกษตรโดยเ ...

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

ชนิดของพืชน้ำมันที่เพาะปลูกในประเทศไทย

          ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกน้ำมันหลายสิบชนิดแต่จะกล่าวถึงเฉพาะพืชที่มีความสำคัญในด้านการเกษตรเท่านั้น ...

 พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน

          เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมันทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่นๆเช่นพืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั ...