แสดง 21 - 30 จาก 55 รายการ

ความสำเร็จในการอยู่ในโลกของแมลง

ความสำเร็จในการอยู่ในโลกของแมลง

         ข้อที่น่าพิศวงก็คือทำไมแมลงสามารถปรับ ตัวให้ไปอาศัยอยู่ในที่ต่างๆของโลกได้โดยเฉพาะในที่หลายแห่งที่ยากแก่การดำรงชีวิตอยู่ได้เช ...

การดูแลรักษาลูกของแมลง

การดูแลรักษาลูกของแมลง

           ส่วนใหญ่พ่อแม่ของแมลงไม่มีการเลี้ยงลูกปล่อยให้ลูกหากินช่วยตัวเองแมลงส่วนใหญ่จึง วางไข่หรือออกลูกที่แหล่งอาหารหรือบริเวณที่มี ...

 การแพร่พันธุ์ของแมลง

การแพร่พันธุ์ของแมลง

         แมลงส่วนใหญ่แพร่พันธุ์โดยการวางไข่ไข่เหล่านั้นได้รับการผสมจากเชื้ออสุจิของตัวผู้ที่ตัวผู้จะผสมกับตัวเมียก่อนวางไข่มีแมลงเป็นส่วนน้อยที่วาง ...

ม้า

ม้า

           ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมานับพัน ๆปีและเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใช้ในการขับขี่บรรทุกลากเข็น ...

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

          รังสีหมายถึงคลื่นแสงหรือคล้ายกับแสงซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาวการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสายน้ ...

การถนอมอาหารโดยการหมักดอง

การถนอมอาหารโดยการหมักดอง

          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านจุลชีววิทยามีมากขึ้นสามารถใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆได้หลาย ...

การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง

การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง

               การทำผลิตผลทางการเกษตรให้แห้งนั้นเกษตรกรจะใช้วิธีตากแดดและผึ่งลมแต่บางครั้งสภาพอากาศมีความชื้นสูงหรือในฤดู ...

การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น

การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น

            การใช้ความเย็นเพื่อเก็บรักษาอาหารสามารถทำได้หลายวิธีแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงการเก็บรักษาควรจะรู้จักความหมายของคำต่อไปนี้ก่อนคือ ...

การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนสูง

การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนสูง

         การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนหมายถึงการฆ่าเชื้อในอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายหรือเน่าเสียท ...