แสดง 81 - 85 จาก 85 รายการ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคเหนือ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคเหนือ

         นับตั้งแต่บริเวณเหนือเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์ขึ้นไปเป็นเขตที่ภูมิประเทศเปลี่ยนเป็นบริเวณที่มีภูเขาทอดกันลงมาคล้ายกับนิ้วมือที่แผ่อยู่บน ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคใต้

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคใต้

         บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้นนับเนื่องตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเป็นบริเวณที่คาบสมุทรไปจนจดเขตแดนประเทศมาเลเซียลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยบร ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในบริเวณที่ราบสูงซึ่งเป็นบริเวณภายในที่ไม่มีทางติดต่อกับทะเลมีแต่เทือกเขาล้อมรอบและมีสภาพคล้ายแอ่งกระทะที่เทลาดจาก ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคกลาง

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคกลาง

         บริเวณที่จัดว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนั้นคือที่ราบลุ่มของลำน้ำปิงยมน่านตอนล่างซึ่งอยู่ในจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตร ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

         การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในสมัยแรกเริ่มมนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร ...