แสดง 61 - 70 จาก 85 รายการ

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

         หมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์มิชชันนารีขึ้นในเมืองไทยในปีพ.ศ.๒๓๗๙พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารขณะย ...

การพิมพ์ของคนไทย

การพิมพ์ของคนไทย

         ศาสตราจารย์จอห์นเทเลอร์โจนส์(JohnTaylorJones)เขียนไว้ว่าในปีพ.ศ.๒๓๗๖มีคนไทยคนหนึ่งสนใจในวิชาการพิมพ์ไปฝึกเรียนงานมาจากสิงคโปร์หลายเดือ ...

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

การนำการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทย

         บุคคลสำคัญที่นำกิจการการพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในเมืองไทยคือหมอแดนบีชบรัดเลย์ซึ่งคนไทยเรียกว่าหมอแบรดเลย์หรือบรัดเลย์(Dr.DanBeachBradley ...

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

การสร้างตัวพิมพ์อักษรไทย

         ผู้ที่ได้ดำเนินการดัดแปลงตัวอักษรไทยเป็นตัวพิมพ์เป็นคนแรกคือนางจัดสันชื่อเดิมคือนางแอนน์ฮาเซลไตน์จัดสัน(Mrs.AnnHazeltineJudson)เป็นภรรยา ...

ประวัติการพิมพ์ไทย

ประวัติการพิมพ์ไทย

         แม้ว่าการพิมพ์แทบทุกชนิดจะเริ่มต้นจากประเทศตะวันออกคือประเทศจีนก่อนแต่การพิมพ์ก็มิได้แพร่หลายมาถึงเมืองไทยเว้นแต่การประทับตราหรือการตีตราบนเอก ...

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

         ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น๓ส่วนคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและ ...

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคม

         ดังกล่าวมาแล้วว่าในสังคมที่สลับซับซ้อนเช่นสังคมในรัฐสมัยใหม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายออกมามากมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายต่างๆที่มีอยู่มีทั้ ...

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีรัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายนี้โดยผู้ที่สามารถจะเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณาได้แก่  &nb ...

กฎหมายกับสังคมไทย

กฎหมายกับสังคมไทย

         มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้"Ubisocietas,ibijus"ซึ่งมีความหมายว่า"ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย" ...