แสดง 51 - 60 จาก 85 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

         ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ใช้เป็นภาษาราช ...

ภาษาและอักษรไทย

ภาษาและอักษรไทย

         ภาษาเป็นระบบการสื่อสารที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อกันโดยธรรมชาติแล้วภาษาเป็นเสียงเป็นการพูดเป็นสิ่งที่ทำให้มนุ ...

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

         ผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ได้ร่วมกันจัดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๐๕ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ...

สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

สมาคมต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์

         ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และการพัฒนาด้านการจัดการได้ก้าวหน้าไปรวดเร็วความร่วมมือกันของบรรดาผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆในวงการพิมพ์เป ...

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

         การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในต้นพุทธศตวรรษที่๒๖ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาอุตสาหกรรมออกไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาไปเป็นอย่างมากจนรายได้ของประเทศด้านอุตสาหก ...

การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

         ในต้นพุทธศตวรรษที่๒๖นอกจากการพิมพ์ได้ขยายตัวออกไปอย่างมากแล้วยังมีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทางการพิมพ์ขึ้นได้ในเมืองไทยพ.ศ.๒๕๐๕อู่ ...

การพิมพ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

การพิมพ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

         การพัฒนาต่างๆได้หยุดชะงักไปตลอดระยะเวลาที่มีสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามสิ้นสุดลงจึงได้มีการฟื้นฟูเร่งรัดและพัฒนาในทุกด้านของบ้านเมืองมีกา ...

 การศึกษาวิชาการพิมพ์

การศึกษาวิชาการพิมพ์

         สมัยเริ่มแรกที่หมอบรัดเลย์นำการพิมพ์เข้ามาในเมืองไทยต้องจ้างช่างเรียงและช่างพิมพ์เข้ามาจากอเมริกาช่างพิมพ์คนแรกที่จ้างเข้ามาในเมืองไทยคือนายโรเ ...

การพิมพ์ธนบัตร

การพิมพ์ธนบัตร

         ในปีพ.ศ.๒๔๐๖พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดทำ"หมาย"ขึ้นมีราคาต่างๆกันตั้งแต่๑บาทเป็นลำดับลงมาจนใบละเฟื้องโดยพิมพ ...