แสดง 31 - 40 จาก 85 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลลูกหมูหลังคลอดไปจนถึงหย่านม

การเลี้ยงและการดูแลลูกหมูหลังคลอดไปจนถึงหย่านม

         การเลี้ยงและการดูแลลูกหมูตั้งแต่หลังคลอดไปจนถึงหย่านมนับได้ว่าเป็นช่วงที่มีความยุ่งยากมากกว่าช่วงอื่นๆเป็นช่วงที่มีการสูญเสียลูกหมูมากที่สุดโ ...

การเลี้ยงและการดูแลหมูในระยะต่างๆ

การเลี้ยงและการดูแลหมูในระยะต่างๆ

         การเลี้ยงหมูจะประสบความสำเร็จถ้าเอาใจใส่เรื่องการเลี้ยงและการดูแลหมูอย่างถูกต้องแม้ผู้เลี้ยงจะมีหมูพันธุ์ดีก็ตามแต่ถ้าละเลยในสิ่งเหล่านี้แล้วป ...

ประเภทและพันธุ์หมู

ประเภทและพันธุ์หมู

         หมูที่เลี้ยงในปัจจุบันมีอยู่หลายพันธุ์  รูปร่างลักษณะของหมูเกิดจากการผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ตามความต้องการของนักผสมพันธุ์และผู้บ ...

การเลี้ยงหมูในประเทศไทย

การเลี้ยงหมูในประเทศไทย

         การเลี้ยงหมูของเกษตรกรไทยแต่เดิมเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่คือผู้เลี้ยงหมูประเภทนี้เลี้ยงไว้โดยให้กินเศษอาหารที่มีอยู่หรือที่เก็บร ...

แหล่งผลิตหมูในโลก

แหล่งผลิตหมูในโลก

        หมูเป็นสัตว์ที่กินอาหารทุกชนิดเราสามารถใช้ผลพลอยได้ของผลิตผลจากโรงงานและบ้านเรือนมาเลี้ยงหมูได้เช่นกากถั่วเหลืองกากถั่วลิสงและเศษผักเป็นต้นดังนั้ ...

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

         หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานมนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบเพียงแต่ทราบว่าได้นำมาเลี้ยงหลายพันปีม ...

การเลี้ยงหมู

การเลี้ยงหมู

         หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้เนื้อสำหรับมนุษย์ใช้บริโภคที่สำคัญมากประเภทหนึ่งและมีการเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปทั้งนี้เพราะหมูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูง่ายเนื่อ ...

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

         เมื่อพิจารณาด้านการนำมาใช้ปรับปรุงดินเลวให้เป็นดินดีนั้นทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่างก็มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ ...

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

         ปุ๋ยเคมีเมื่อใส่ลงไปในดินจะมีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมส่วนฟอสฟอรัสนั้นพืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่ ...