แสดง 11 - 20 จาก 85 รายการ

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

         คุณสมบัติทางกายภาพของดินหมายถึง คุณสมบัติของดินที่เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการแลเห็นหรือจับต้องได้เช่นเนื้ ...

ยาฆ่าแมลง พวก พัยรีธรัม (Pyrethrum)

ยาฆ่าแมลง พวก พัยรีธรัม (Pyrethrum)

         ยาฆ่าแมลงจำพวกนี้ทำมาจากดอกไม้พวกดอกเบญจมาศเมื่อสกัดออกมาจากส่วนที่เป็นดอกจะได้สารที่เรียกว่าพัยรีธริน(Pyrethrins)อาจจะสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือ ...

ยาฆ่าแมลง พวกคาร์บาเมต (CARBAMATE)

ยาฆ่าแมลง พวกคาร์บาเมต (CARBAMATE)

         ยาฆ่าแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีมากที่นำมาใช้ชนิดแรกคือคาร์บารีล(Carbaryl)นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานแล้วส่วนใหญ่ใช้ในทางเกษตรกรร ...

ยาฆ่าแมลง พวกออร์กะโนฟอสเฟต (Organophosphate)

ยาฆ่าแมลง พวกออร์กะโนฟอสเฟต (Organophosphate)

         เป็นยาปราบศัตรูพืชที่ใช้กันมากในขณะนี้ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกันในจำพวกนี้ที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปก็คือพาราไธออน(Parathion)หรื ...

ยาฆ่าแมลง พวก Halogenated Hydrocarbon หรือออร์กะโนคลอรีน (Organochlorine)

ยาฆ่าแมลง พวก Halogenated Hydrocarbon หรือออร์กะโนคลอรีน (Organochlorine)

         ได้แก่ดีดีทีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีได้นำมาใช้เพื่อฆ่าแมลงได้นานประมาณ๔๕ปีหลังสงครามโลกครั้งที่๒นอกจากดีดีทีซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ ...

ยาฆ่าแมลง

ยาฆ่าแมลง

         แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ๔กลุ่มคือ          ๑.พวกHalogenatedHydrocarbonหรือออร์กะโนค ...

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารซึ่งอาจเรียกว่ากฎหมายบริหารบัญญัติการออกกฎหมายประเภทนี้ถือว่าเป็นการออกกฎหมายในกรณีพิเศษที่ถือเป็ ...

การแต่งกายของชาย

การแต่งกายของชาย

         ส่วนการแต่งกายของชายนั้นได้กำหนดแบบเสื้อคอตั้งมีทั้งแขนสั้นแขนยาวและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวเรียกว่า"เสื้อชุดไทย"หรือ"เสื้อชุ ...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

         ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชายโดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยมเช่นในสมัยรัชกาลที่๓ฝ่ายใ ...