แสดง 1 - 10 จาก 85 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

         หมูตัวเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือผสมไม่ได้ผลจะกลับเป็นสัดอีกระหว่างทุกๆ๑๘-๒๔วันหรือโดยเฉลี่ยประมาณ๒๑วันแต่ถ้าผสมได้ผลก็จะไม่กลับเป็น ...

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

         หมูสาวเจริญเติบโตในลักษณะเช่นเดียวกันกับหมูหนุ่มเมื่อมีอายุมากขึ้นปริมาณของไข่ที่ตกจากรังไข่จะเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณลูกที่คลอดมีจำนวนมากจนกระทั่ ...

การเลี้ยงและการดูแลหมูพ่อพันธุ์

การเลี้ยงและการดูแลหมูพ่อพันธุ์

         หมูตัวผู้ที่จะนำมาใช้ผสมพันธุ์ได้ดีควรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีขนาดและอายุที่พอเหมาะเพื่อให้สามารถผลิตน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีพอเพียงมีผลทำให้ก ...

คุณสมบัติทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

คุณสมบัติทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

         ความอุดมสมบูรณ์ของดินหมายถึงปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพืชที่จำเป็นที่มีอยู่ในดินมีมากน้อยและเป็นสัดส่วนกันอย่างไรมากพอหรือขาดแคลนสักเท่าใดพืชส ...

คุณสมบัติทางเคมีของดิน

คุณสมบัติทางเคมีของดิน

         คุณสมบัติทางเคมีของดินหมายถึงคุณสมบัติของดินซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยความรู้สึกจากการเห็นด้วยตาและสัมผัสด้วยมือแต่จะต้องอาศั ...