แสดง 41 - 50 จาก 63 รายการ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

         เรื่องราวความเป็นมาของประเทศชาติสามารถเรียนรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเป็ ...

ลักษณะผ้าไทยแต่ละประเภท

ลักษณะผ้าไทยแต่ละประเภท

         ผ้ากาสาเป็นผ้าดิบเนื้อหยาบไม่ได้ย้อมฝาดมีสีหม่นไม่ขาวทีเดียวคำว่ากาสา(Kassar)เป็นคำมลายูแปลว่าหยาบ &n ...

ผ้าไทย

ผ้าไทย

         ผ้าที่คนไทยเราใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นจะค้นคิดประดิษฐ์ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อไรนั้นไม่มีหลักฐานแน่นอนเด่นชัดทราบแต่ว่าคนไทยเรารู้จักนำเอาฝ้ายปอ ...

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

         การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๙ในท้องที่ป่าแม่ปานอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยนำวิธีการปลูกสร้าง ...

กิจการป่าไม้สักในอดีต

กิจการป่าไม้สักในอดีต

         กิจการป่าไม้หรือวิชาการด้านป่าไม้ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าได้เริ่มต้นและพัฒนามาจากการทำไม้หรือการตัดฟันชักลากไม้สักในทางภาคเหนือของประเทศ& ...

การจัดชั้นใบยา

การจัดชั้นใบยา

         ใบยาที่บ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว(เวอร์ยิเนียและเบอร์เลย์)จะต้องนำมาคัดเป็นใบๆเพื่อกำหนดชั้นมาตรฐานให้ถูกต้องสำหรับการซื้อขายแล้วรวมมัดใบยาชั้นเดีย ...

แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

         แมลงที่มีความสำคัญและเป็นอุปสรรคกับการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒จำพวกใหญ่ๆคือ       ...

โรคของยาสูบ

โรคของยาสูบ

         สาเหตุที่ทำให้ยาสูบเกิดโรคมีอยู่หลายประการทั้งที่เกิดจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเช่นราบัคเตรีไวรัสและไส้เดือนฝอยหรืออาจเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ...

การเก็บใบยาสดและการบ่ม

การเก็บใบยาสดและการบ่ม

         การเก็บใบยาสดในประเทศไทยยังใช้วิธีเก็บด้วยมือโดยเก็บจากใบยาล่างขึ้นไปหายอดและควรจะเก็บในเวลาเช้าการเก็บให้เลือกเฉพาะใบยาที่เริ่มแก่หรือสุกเท่าน ...