แสดง 81 - 81 จาก 81 รายการ

การแพทย์

การแพทย์

         คนในชนบทห่างไกลยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เจ็บป่วยและเกิด โรคระบาดขึ้นบ่อยครั้งสาเหตุของเรื่องนี้เนื่องมาจากก ...