แสดง 81 - 84 จาก 84 รายการ

โรคระบบประสาท

โรคระบบประสาท

         ระบบประสาทประกอบด้วยสมองไขสันหลังและกล้ามเนื้อระบบประสาทมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว  การพูด ความนึกคิด ความรู้สึ ...

โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

        ระบบทางเดินอาหาร คืออวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ซึ่งรวมทั้งการดูดซึมและการขับถ่ายอวัยวะดังกล่าวได้แก่ปากคอหอ ...

โรคระบบการหายใจ

โรคระบบการหายใจ

         ระบบการหายใจ คือส่วนของอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซระบบการหายใจอาจแบ่งได้เป็น    &nb ...

โรคทางอายุรศาสตร์

โรคทางอายุรศาสตร์

         หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์          จุดมุ่งหมายที ...