แสดง 61 - 70 จาก 84 รายการ

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

จิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิต

         จิตเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาการป้องกันและงานวิจัยโรคหรือความผิดปกติทางจิตใจ(mentaldisorders)&nb ...

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสอักเสบ

         ไซนัสหมายถึงโพรงอากาศที่อยู่ในกระดูกรอบโพรงจมูกไซนัสมีทั้ง๒ข้างขวาและซ้ายโดยมีจำนวนไซนัสเท่าๆกันไซนัสมี๔ชนิด    &n ...

เสียงแหบ

เสียงแหบ

         เสียงพูดนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนเราการติดต่อสื่อความหมายโดยการพูดเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์จากสัตว์ชนิดอื่นในโลก ในคนเรานั้นไม่มีอวัยวะที่ทำห ...

ความสำคัญของเสียง การฝึกพูด และเครื่องช่วยฟัง

ความสำคัญของเสียง การฝึกพูด และเครื่องช่วยฟัง

         เสียงมีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้คนเรามีการเจริญเติบโตตามปกติ  นับตั้งแต่แรกเกิดเด็กที่หูหนวกแต่กำเนิดจะมีความพิการทั้งทางร ...

โรคหู คอ จมูก

โรคหู คอ จมูก

         การที่จะเข้าใจเรื่องหูตึงหูหนวกและโรคต่างๆของหูจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างหน้าที่ของหูและวิธีวัดการได้ยินด้วย ...

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา

         อวัยวะของลูกตาของคนเรามีการตายและเปื่อยเน่าในเวลาไม่เท่ากัน เช่นชั้นจอตาถ้าขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงจะตายภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโม ...

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

         เช่นโรคไตอักเสบเรื้อรังโรคเนื้องอกในสมองอันตรายที่สมอง โรคเลือดโรคบวมในคนตั้งครรภ์โรคเรื้อนโรคต่อมไทรอยด์และโรคเบาหวานเป็นต้นโรคเหล่ ...

สายตาผิดปกติ

สายตาผิดปกติ

         มี๔ชนิดคือ          ๑.สายตายาว(hypermetropia)       &n ...