แสดง 41 - 50 จาก 84 รายการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

         เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรคหรือในภาษาอังกฤษว่า venereal diseases หรือVDแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้ ...

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ

         เชื้อต้นเหตุ เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยแบ่งได้เป็น๓ชนิดคือไวรัสตับอักเสบชนิดเอไวรัสตับอักเสบชน ...

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

         โรคนี้มีชื่อพ้องว่าโรคกลัวน้ำหรือโรคหมาบ้าหรือโรคหมาว้อ          เชื้อต้นเหตุ ...

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

         ไข้สมองอักเสบที่พบในประเทศไทยนั้นมีสาเหตุอยู่หลายอย่าง  แต่ที่พบกันในฤดูฝน คือ ไข้สมองอักเสบ "ญี่ปุ่น"ชื่ ...

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

         เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็วมาก มักจะพบว่ามีการระบาดอยู่เนืองๆเกือบทุกปีและเป็นได้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุ      ...

โรคคางทูม

โรคคางทูม

         เชื้อต้นเหตุเป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่ามัมปส์(mumps)          ระยะฟ ...

โรคแอนแทร็กซ์

โรคแอนแทร็กซ์

         โรคแอนแทร็กซ์ เป็นโรคติดต่อจากปศุสัตว์จำพวกแพะแกะโคกระบือ ม้าโรคนี้สามารถติดต่อมาสู่คนได้ทำให้มีอาการได้ทั้งทางผิวหนังหรือทางร ...

โรคคุดทะราด

โรคคุดทะราด

         คุดทะราดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังมีอาการเป็นแผลตามผิวหนังพบได้ทั่วร่างกายเป็นๆหายๆ          ...

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

         โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังเกิดขึ้นเฉพาะในคนเท่านั้นโรคเรื้อนมีชื่อพ้องหลายชื่อเช่นขี้ทูดกุฏฐังหูหนาตาเร่อและไทกอเป็นต้น & ...

โรคบิด

โรคบิด

         โรคบิดหมายถึงโรคที่ทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินอาหารอันได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดินถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งอาจจะถ่ายครั้งละมากๆหรือน้อยก็ไ ...