แสดง 81 - 85 จาก 85 รายการ

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

         ก๊าซไฮโดรเจนเป็นธาตุซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในเอกภพและมีมากที่สุดบนดวงอาทิตย์ด้วยเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันเข้าเป็นอะตอมของธาตุฮีเลียมในปฏิกิร ...

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

         ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์คือการที่มีกลุ่มจุดเกิดขึ้นกลุ่มจุดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดจะสลายตัวหมดไปขณ ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

         ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดแสงสว่างธรรมดาและรังสีอัลตราไวโอเล ...

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

         ก๊าซที่ห่อหุ้มโลกนับเป็นบรรยากาศของโลกก๊าซที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์อยู่ในระดับที่เราอาจสำรวจได้โดยอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เพื่ ...