แสดง 71 - 80 จาก 85 รายการ

นก

นก

         ทุกๆคนจะรู้จักและทราบกันดีว่านกเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งแต่มีน้อยคนนักที่สามารถจะให้คำจำกัดความว่านกแตกต่างจากสัตว์อื่นๆอย่างไรบ้างจะว่ามีปีก ...

ระบบกำหนดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

ระบบกำหนดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

         ดาราศาสตร์อุบัติขึ้นและมีพัฒนาการบนพื้นโลกซึ่งปรากฏต่อมนุษย์เสมือนแผ่นดินราบแบนไปจดขอบฟ้ามีท้องฟ้าดังครึ่งทรงกลมมหึมาครอบอยู่เบื้องบนนักดาราศ ...

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

         เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่าโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยย้อนกลับมาถึงที่เดิมในเวลา๑ปีทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโ ...

 การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า

การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า

          ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการบอกตำแหน่งวัตถุบนพื้นโลกโดยเรากำหนดตำแหน่งของสถานที่หรือวัตถุบนพื้นผิวโลกด้วยเช่นบอกปริมาณที่เรียกว่าลองจิจ ...

ท้องฟ้าเหนือประเทศไทย

ท้องฟ้าเหนือประเทศไทย

           เราจะได้พิจารณาลักษณะของท้องฟ้าที่ปรากฏต่อผู้สังเกตการณ์ซึ่งอยู่ในแถบละติจูด๑๕°เหนือของเส้นศูนย์สูตรจังหวัดที่อยู่ในบริเวณละติ ...

ท้องฟ้ากลางคืน

ท้องฟ้ากลางคืน

          ผู้ที่อยู่ในชนบทล้อมรอบด้วยทุ่งนาราบหรืออยู่ริมทะเลหรือในที่ใดซึ่งอาจมองเห็นแผ่นฟ้ากว้างไม่ถูกบังด้วยตึกรามบ้านช่องหรือพุ่มไม้ใหญ่ม ...

สุริยุปราคาหมดดวง

สุริยุปราคาหมดดวง

         ผู้ที่ได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสุริยุปราคาหมดดวงครั้งหนึ่งแล้วมักกล่าวว่ายากที่จะ พรรณนาให้สมกับความตรึงใจตามที่ได้เห็นของจริงได้ &nbs ...

จันทรุปราคา

จันทรุปราคา

         จันทรุปราคาแต่ละครั้งอาจกินเวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะจบสิ้นในตอนต้นเมื่อจันทรุ- ปราคาเริ่มจับเข้าเขตเงามัวความสว่างจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก ...

อนุกรมอุปราคาซาโรส

อนุกรมอุปราคาซาโรส

         เมื่อการเกิดอุปราคาต้องขึ้นอยู่กับดิถีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในภาวะที่เหมาะสมคือดวงจันทร์ต้องอยู่ในวันเพ็ญหรือวันเดือนมืดและดวงอาทิตย์ต้องอ ...