แสดง 41 - 50 จาก 85 รายการ

จักรเฟือง

จักรเฟือง

         ลูกล้อที่มีฟันเฟืองที่ขอบโดยรอบเรียกว่าจักรเฟืองใช้หลักการผ่อนแรงคล้ายกับกว้านลักษณะหลักที่ต่างกันก็คือวงจักรเฟืองสองวงหมุนรอบแกนคนละแกนซ ...

กว้าน

กว้าน

         กว้านเป็นเครื่องผ่อนแรงที่ใช้หลักการเดียวกันกับคานงัดแต่เป็นแบบหมุนเช่นเครื่องตักน้ำใช้สำหรับกว้านยกถังน้ำขึ้นจากบ่อลึกๆกว้านประกอบด้วยวงกลมส ...

ลูกรอก

ลูกรอก

         ลูกรอกเป็นวิวัฒนาการมาจากลูกล้อและมีความมุ่ง-หมายที่จะลดความฝืดในการเปลี่ยนทิศทางของแรงเช่นลูกรอกบนยอดเสาธงช่วยเปลี่ยนทิศแรงที่คนชักเชือกลงให ...

ลูกล้อ

ลูกล้อ

         การลากล้อเข็นน้ำหนักไปกับพื้นต้องออกแรงมากเพื่อสู้กับความฝืดที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำหนักกับพื้นเมื่อใช้ท่อนไม้กลมหนุนให้น้ำหนักกลิ้งไปบนนั้นจะช่ว ...

เฟืองเกลียว

เฟืองเกลียว

         ตะปูเกลียวมีลักษณะเป็นแท่งมีเฟืองร่องพันเป็นเกลียวโดยรอบและเหลื่อมกันไปตามความยาวของแท่งเกลียวมีลักษณะเหมือนกับบันไดเวียนหรือระนาบเอียงที่ ...

ระนาบเอียง

ระนาบเอียง

         ถนนในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาจัดว่าเป็นระนาบเอียงหรือพื้นเอียงทางที่ลาดเอียงน้อยๆแต่ต้องไต่เป็นระยะทางไกลขึ้นได้สะดวกกว่าหนทางสั้นที่ไต่ชันกว่า ...

คานงัด

คานงัด

         คือเครื่องผ่อนแรงขั้นพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดแบบหนึ่งคานงัดไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะเป็นคานตรงแบบกระดานกระดกในสนามเด็กเล่นเสมอไปหลักสำคัญค ...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         ก่อนอื่นเราควรทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่๒ประเภทด้วยกันคือทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่(non-renewableresources)เช่นสินแร่บางประเภทน ...

 การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

         ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจอยู่บนรากฐานของเกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศการประมงจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากเพรา ...

ความสำคัญของปลาต่อมนุษย์

ความสำคัญของปลาต่อมนุษย์

         ปลาเป็นอาหารหลักสำคัญของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีนไขมันและแร่ธาตุต่างๆซึ่งร่างกายของเราต้องการตามหลั ...