แสดง 21 - 30 จาก 85 รายการ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

         บอลลูนประกอบด้วยภาชนะบรรจุก๊าซรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษมีที่บรรทุกคนหรือสิ่งของแขวนห้อยอยู่ข้างใต้ซึ่งโดยมากมักทำเป็นรูปคล้ายตะกร้าเมื่ ...

ประวัติอากาศยาน

ประวัติอากาศยาน

         มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาลดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัยมีชาติจีนกรีกและโรมันได้เรียบเรียง ...

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

         การรวมตัวและการแตกสลายของอะตอมจะให้พลังงานจำนวนมากในรูปแสงเสียงและความร้อนเรานำพลังงานของความร้อนที่ได้จากอะตอมนี้ไปต้มน้ำได้ไอน้ำไปหมุนกังหั ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง

         แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งมีความสามารถที่จะทำงานได้นอกจากนั้นยังเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้(ดูเรื่องพลังงาน)สิ่งที่สนับสนุนให้เห็นว่าแสงเป็นพ ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

         ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์ สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารสัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์จากพืชแ ...

เครื่องจักรพลังน้ำ

เครื่องจักรพลังน้ำ

         เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานที่ได้จากการไหลของน้ำมาเป็นพลังงานกลได้แก่พวกกังหันน้ำแบบต่างๆกังหันน้ำอย่างง่ายได้แก่กังหันน้ำสมัยก่อนซึ่งหมุนไ ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

         ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆเมฆทำให้เกิดฝนตกน้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเราสร้างเขื่อนกั้นน ...

 การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากลม

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากลม

         ลมเป็นพลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่เป็นประจำและเหลือเฟือมีทั้งรุนแรงปานกลางและอ่อนลมอ่อนๆใช้ระบายความร้อนจากร่างกายระบายความร้อนจากเครื่องจัก ...

งาน กำลัง และพลังงาน

งาน กำลัง และพลังงาน

         คนตีเหล็กคนหาบของม้าลากรถช้างลากซุงครูสอนหนังสือกวีใช้ความคิดแต่งโศลกล้วนเป็นการทำงานตามความหมายของคนทั่วไปผลที่ได้รับคืองาน &n ...