แสดง 31 - 40 จาก 61 รายการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

         ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยการส่งแพทย์และพยาบ ...

ทุนเล่าเรียนหลวง คิงสกอลาชิป

ทุนเล่าเรียนหลวง คิงสกอลาชิป

         ในด้านอุดมศึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งทุนเล่าเรียนหลวงคิงสกอลาชิปขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๔๐ โดยได ...

ทุนภูมิพล

ทุนภูมิพล

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งทุนภูมิพลขึ้นเพื่อพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประทศที่มีผลการเรียนดีแต่ขา ...

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญห ...

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

         มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านการพัฒนาให้ประชาชนชาวไทยมีความสม ...

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิอานันทมหิดล

         มูลนิธิ “อานันทมหิดล”เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเพราะทรงสนพระราชหฤทัยในสว ...

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ณ ศาลาเฉลิมกรุงรายได้ทั้งหมดพระร ...

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

         สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมตำรวจ มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการแต่เดิมนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักประ ...