แสดง 11 - 20 จาก 61 รายการ

พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร

         ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระราชประเพณีว่า พราหมณ์จะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยก่อนถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์อื่นๆและจ ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

          ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช& ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

          เมื่อวันที่ ๒-๓ และ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้มีพระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีหนึ่งที่บังเกิดในโอกา ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ ๖๐ พรรษา  ...

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

         เมื่อวันที่๖เมษายน พุทธศกราช ๒๓๒๕ บรรดาเสนามาตย์ราษฎรทั้งปวงได้อัญเชิญให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงระงับดับทุกข์เข็ญ ...

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๐

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่พระชนมายุ๑๗ พรรษา และทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานถึง ๔๒ ปี ...

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยา

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา

         เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช๒๕๑๕ ได้มีพระราชพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันพระราชพิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมั่ ...

พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  ครบ ๓ รอบพระนักษัตร

พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๓ รอบพระนักษัตร

         พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ไทยได้เริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ตั้งแต่ยังทรงพระผนวชอยู่ได้มีพระร ...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่าเป็นพระราชาธิบดีขอ ...