แสดง 1 - 10 จาก 85 รายการ

การหมุนรอบตัวเองของทรงกลมท้องฟ้า

การหมุนรอบตัวเองของทรงกลมท้องฟ้า

         สมมุติว่านักบินอวกาศผู้หนึ่งเดินทางออกไปลอยอยู่นิ่งๆในที่ซึ่งห่างจากโลกดวงจันทร์ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ใดๆเมื่อเขามองไปโดยรอบนั้นอวกาศอันกว้าง ...

การบรรเลงดนตรีไทยประกอบงาน

การบรรเลงดนตรีไทยประกอบงาน

         การที่จะมีดนตรีบรรเลงประกอบในงานที่จะจัดให้มีขึ้นนั้นก็ควรจะยึดถือแบบแผนที่สมัยโบราณได้เคยใช้กันมาจนเป็นประเพณีไปแล้วคือ     ...

การฟังเพลงไทย

การฟังเพลงไทย

         วงดนตรีแต่ละอย่างย่อมมีวิธีบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรีต่างกันจึงต้องรู้จักวงดนตรีที่ฟังนั้นเสียก่อนวงปี่พาทย์ที่ตีด้วยไม้แข็งก็ย่อมมีเสียงแ ...

ศัพท์สังคีต

ศัพท์สังคีต

         ศัพท์สังคีตคือภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไรหรือให้ปฏิบัติอย่างไรจะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ใน ...

การบรรเลงดนตรีไทย

การบรรเลงดนตรีไทย

         การบรรเลงดนตรีไทยนั้นผู้บรรเลงต้องจำทำนองเนื้อเพลงได้อย่างแม่นยำอย่างหนึ่งรู้วิธีบรรเลงและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ตนบรรเลงเช่นระนาดเอกระนาด ...

เพลงดนตรีไทย

เพลงดนตรีไทย

         เพลงดนตรีของไทยนั้นมีทำนองต่างๆเพลงบางชนิดก็มีทำนองพื้นๆเรียบๆไม่มีพลิกแพลงอย่างใดเรียกว่า"เพลงพื้น"บางชนิดก็เดินทำนองเป็นเสียงย ...

ลำดับเสียง

ลำดับเสียง

         เสียงของเครื่องดนตรีที่จะบรรเลงเป็นทำนองนั้นจะต้องมีเสียงสูงต่ำเรียงลำดับกันหลายๆเสียงโดยปกติก็มีอยู่๗เสียงเมื่อถึงเสียงที่๘ก็ถือว่าเป็นเส ...

มโหรี

มโหรี

         มโหรีเป็นวงดนตรีผสมตั้งแต่มีไม่กี่สิ่งจนกลายเป็นวงเครื่องสายผสมกับวงปี่พาทย์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ...

 เครื่องสาย

เครื่องสาย

         วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักมีเครื่องเป่าและเครื่องตีที่ได้เลือกว่ามีเสียงเหมาะสมกันผสมดังนี้ ...

วงปี่พาทย์

วงปี่พาทย์

         วงปี่พาทย์ผสมด้วยเครื่องตีและเป่ามีอยู่๓ขนาดคือวงปี่พาทย์เครื่องห้าวงปี่พาทย์เครื่องคู่และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ...