Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กะพงแดงข้างแถว'

เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลากระพงทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านข้างแบนหัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาว ปากกว้าง มีฟันแหลมคม นัยน์ตาค่อนข้างโตและใกล้แนวหลังหัว มีเกล็ดขนาดเล็กที่หัวและลำตัว ครีบหลังยาว ปลายจรดโคนครีบหาง ครีบหูเล็กปลายเรียวแหลม ครีบท้องอยู่ใต้ครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบก้นสั้น ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายเว้าเล็กน้อย พื้นลำตัวด้านบนสีเหลืองอมแดง ท้องสีขาว มีแถบเล็ก ๆ สีเทาปนดำที่ข้างตัวหลายแถบเรียงเป็นแถว ครีบทุกครีบสีเหลือง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน