Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระชอน'

น. เครื่องกรอง โดยปรกติสานด้วยผิวไผ่ ใช้กรองกะทิเป็นต้น ปัจจุบันใช้แผ่นอะลูมิเนียมแทนไม้ไผ่ แมลงชนิดหนึ่ง ตัวกลมขนาดย่อมกว่านิ้วก้อย มีปีกบินได้ใกล้ๆ ตีนหน้าแข็งแรง ปลายเป็นจักใช้ชอนดิน มักเรียกกันว่า แมงกระชอน.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน