Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สามล้อ'

ลักษณะผู้ชายที่ตัวล่ำๆ ผิวดำๆ กล้ามใหญ่ๆ หน้าโหดๆ ตัวอย่างประโยค "นี่หล่อน หน้าตาก็ออกจะสวย ทำไมมีแฟนหน้าสามล้อ อย่างงี้ล่ะ"

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน