ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สัตวป่าคุ้มครอง : นก, สัตวป่าคุ้มครอง : นก หมายถึง, สัตวป่าคุ้มครอง : นก คือ, สัตวป่าคุ้มครอง : นก ความหมาย, สัตวป่าคุ้มครอง : นก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สัตวป่าคุ้มครอง : นก     นก ๑ ไก่จุก (Rollulus rouloul ) ๒ ไก่นวล (Rhizothera longirostris ) ๓ ไก่ป่า (Gallus gallus) ๔ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi ) ๕ ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita) ๖ ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera) ๗ ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana) ๘ ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae ) ๙ นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis) ๑๐ นกกระจอกตาล (Passer flaveolus) ๑๑ นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Passer rutilans) ๑๒ นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) ๑๓ นกกระจ้อยแก้มสีเทา (Seicercus poliogenys) ๑๔ นกกระจ้อยเขาสูง (Bradypterus mandelli หรือ Bradypterus seebohmi) ๑๕ นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris) ๑๖ นกกระจ้อยคอดำ (Abroscopus albogularis) ๑๗ นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians ) ๑๘ นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphurea) ๑๙ นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius) ๒๐ นกกระจ้อยวงตาสีทอง (Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii) ๒๑ นกกระจ้อยหางสีเรียบ (Seicercus soror) ๒๒ นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini) ๒๓ นกกระจ้อยสีน้ำตาล (Bradypterus luteoventris) ๒๔ นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes) ๒๕ นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps) ๒๖ นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea ) ๒๗ นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major ) ๒๘ นกกระจ้อยอกเทา (Bradypterus davidi หรือ Bradypterus thoracicus) ๒๙ นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus ) ๓๐ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) ๓๑ นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar ) ๓๒ นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis) ๓๓ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes) ๓๔ นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้ า (Phylloscopus trochiloides ) ๓๕ นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus) ๓๖ นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Phylloscopus maculipennis ) ๓๗ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Phylloscopus cantator) ๓๘ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti) ๓๙ นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus) ๔๐ นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher) ๔๑ นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล (Phylloscopus subaffinis) ๔๒ นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus) ๔๓ นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi) ๔๔ นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Phylloscopus humei) ๔๕ นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis) ๔๖ นกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus) ๔๗ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus) ๔๘ นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (Phylloscopus davisoni ) ๔๙ นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Phylloscopus reguloides) ๕๐ นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Phylloscopus armandii) ๕๑ นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus) ๕๒ นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis) ๕๓ นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) ๕๔ นกกระจิบภูเขา (Orthotomus cuculatus) ๕๕ นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis) ๕๖ นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris) ๕๗ นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens) ๕๘ นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล (Prinia polychroa) ๕๙ นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) ๖๐ นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) ๖๑ นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือ Orthotomus sepium) ๖๒ นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) ๖๓ นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina) ๖๔ นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava) ๖๕ นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata) ๖๖ นกกระติ๊ดท้องขาว (Lonchura leucogastra) ๖๗ นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca) ๖๘ นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura maja) ๖๙ นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Eophona migratoria) ๗๐ นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Mycerobas melanozanthos) ๗๑ นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis) ๗๒ นกกระเต็นขาวดำใหญ่ หรือนกกะเต็นขาวดำใหญ่ (Megaceryle lugubris) ๗๓ นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda) ๗๔ นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona) ๗๕ นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) ๗๖ นกกระเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ (Ceyx erithacus) ๗๗ นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus) ๗๘ นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting) ๗๙ นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis) ๘๐ นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella) ๘๑ นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Actenoides concretus) ๘๒ นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata) ๘๓ นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis) ๘๔ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera) ๘๕ นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) ๘๖ นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules) ๘๗ นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus) ๘๘ นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris หรือ Esacus neglectus) ๘๙ นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus) ๙๐ นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris) ๙๑ นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus) ๙๒ นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) ๙๓ นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) ๙๔ นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus) ๙๕ นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis) ๙๖ นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana) ๙๗ นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii) ๙๘ นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Arborophila brunneopectus) ๙๙ นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus) ๑๐๐ นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii) ๑๐๑ นกกระทาสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea) ๑๐๒ นกกระทุง (Pelecanus philippensis) ๑๐๓ นกกระเบื้องคอขาว (Monticola gularis) ๑๐๔ นกกระเบื้องท้องแดง (Monticola rufiventris) ๑๐๕ นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius) ๑๐๖ นกกระปูดนิ้วสั้น (Centropus rectunguis) ๑๐๗ นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis) ๑๐๘ นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) ๑๐๙ นกกระสาขาว (Ciconia ciconia) ๑๑๐ นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus) ๑๑๑ นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi) ๑๑๒ นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus) ๑๑๓ นกกระสาดำ (Ciconia nigra) ๑๑๔ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) ๑๑๕ นกกระสานวล (Ardea cinerea) ๑๑๖ นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea) ๑๑๗ นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana) ๑๑๘ นกกรีดน้ำ (Rynchops albicollis) ๑๑๙ นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) ๑๒๐ นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris) ๑๒๑ นกกะรางแก้มแดง (Liocichla phoenicea) ๑๒๒ นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis) ๑๒๓ นกกะรางคิ้วขาว (Garrulax sannio) ๑๒๔ นกกะรางดำ (Garrulax lugubris) ๑๒๕ นกกะรางวงตาขาว หรือ นกกะรางกระหม่อมแดง (Garrulax mitratus) ๑๒๖ นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger) ๑๒๗ นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis) ๑๒๘ นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) ๑๒๙ นกกะรางหัวแดง (Garrulax erythrocephalus) ๑๓๐ นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) ๑๓๑ นกกะรางหางแดง (Garrulax milnei) ๑๓๒ นกกะรางอกลาย (Garrulax merulinus) ๑๓๓ นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ (Garrulax strepitans) ๑๓๔ นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii) ๑๓๕ นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda) ๑๓๖ นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae) ๑๓๗ นกกะลิงเขียดหางหนาม (Temnurus temnurus) ๑๓๘ นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย (Copsychus malabaricus) ๑๓๙ นกกางเขนดงหางแดง (Trichixos pyrropyga หรือ Copsychus pyrropygus) ๑๔๐ นกกางเขนน้ำดำหลังแดง (Enicurus ruficapillus) ๑๔๑ นกกางเขนน้ำหลังดำ (Enicurus immaculatus) ๑๔๒ นกกางเขนน้ำหลังเทา (Enicurus schistaceus) ๑๔๓ นกกางเขนน้ำหัวขาว (Enicurus leschenaulti) ๑๔๔ นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis) ๑๔๕ นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus) ๑๔๖ นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus) ๑๔๗ นกกาน้ำปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis) ๑๔๘ นกกาน้ำเล็ก (Phalacrocorax niger) ๑๔๙ นกกาน้ำใหญ่ (Phalacrocorax carbo) ๑๕๐ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) ๑๕๑ นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) ๑๕๒ นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma) ๑๕๓ นกกาฝากท้องเหลือง (Dicaeum melanoxanthum) ๑๕๔ นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile) ๑๕๕ นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor) ๑๕๖ นกกาฝากอกแดง (Prionochilus thoracicus) ๑๕๗ นกกาฝากอกเพลิง (Dicaeum ignipectus) ๑๕๘ นกกาฝากอกเหลือง (Prionochilus maculatus) ๑๕๙ นกกาฝากอกสีเลือดหมู (Prionochilus percussus) ๑๖๐ นกกาฝากอกสีเนื้อ (Dicaeum ignipectus cambodianum) ๑๖๑ นกกาแวน (Crypsirina temia) ๑๖๒ นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea) ๑๖๓ นกกิ้งโครงแก้มขาว (Sturnus cineraceus) ๑๖๔ นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว (Sturnia sinensis หรือ Sturnus sinensis) ๑๖๕ นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ (Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus) ๑๖๖ นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus) ๑๖๗ นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis) ๑๖๘ นกกิ้งโครงปีกลายจุด (Saroglossa spiloptera) ๑๖๙ นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus vulgaris) ๑๗๐ นกกิ้งโครงสีกุหลาบ (Pastor roseus หรือ Sturnus roseus) ๑๗๑ นกกิ้งโครงหัวสีนวล (Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus) ๑๗๒ นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis) ๑๗๓ นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja) ๑๗๔ นกกินปลีคอม่วง (Nectarinia sperata) ๑๗๕ นกกินปลีคอสีทองแดง (Nectarinia calcostetha) ๑๗๖ นกกินปลีคอสีน้ำตาล (Anthreptes malacensis) ๑๗๗ นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง (Anthreptes rhodolaema) ๑๗๘ นกกินปลีดำม่วง (Nectarinia asiatica) ๑๗๙ นกกินปลีแดง (Aethopyga temminckii) ๑๘๐ นกกินปลีแดงหัวไพลิน (Aethopyga ignicauda) ๑๘๑ นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน (Hypogramma hypogrammicum) ๑๘๒ นกกินปลีสีเรียบ (Anthreptes simplex) ๑๘๓ นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalensis) ๑๘๔ นกกินปลีหางยาวคอดำ (Aethopyga saturata) ๑๘๕ นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า (Aethopyga gouldiae) ๑๘๖ นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) ๑๘๗ นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris หรือ Halcyon chloris) ๑๘๘ นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata) ๑๘๙ นกกินแมลงคอดำ (Stachyris nigricollis) ๑๙๐ นกกินแมลงคอเทา (Stachyris nigriceps) ๑๙๑ นกกินแมลงคอลาย (Stachyris striolata) ๑๙๒ นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei) ๑๙๓ นกกินแมลงตะโพกแดง (Stachyris maculata) ๑๙๔ นกกินแมลงตาขาว (Stachyris poliocephala) ๑๙๕ นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense) ๑๙๖ นกกินแมลงปากหนา (Malacocincla sepiarium หรือ Trichastoma sepiarium) ๑๙๗ นกกินแมลงป่าโกงกาง (Trichastoma rostratum) ๑๙๘ นกกินแมลงป่าฝน หรือ นกกินแมลงป่าดิบ (Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti) ๑๙๙ นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง (Trichastoma bicolor) ๒๐๐ นกกินแมลงป่าหางสั้น (Malacocincla malaccense หรือ Trichastoma malaccensis) ๒๐๑ นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล (Trichastoma tickelli) ๒๐๒ นกกินแมลงปีกแดง (Stachyris erythroptera) ๒๐๓ นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล (Stachyris rufifrons) ๒๐๔ นกกินแมลงหลังฟู (Macronous ptilosus) ๒๐๕ นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum) ๒๐๖ นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Malacopteron magnum) ๒๐๗ นกกินแมลงหัวสีคล้ำ (Malacopteron affine) ๒๐๘ นกกินแมลงหัวสีทอง (Stachyris chrysaea) ๒๐๙ นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล (Malacopteron magnirostre) ๒๑๐ นกกินแมลงหูขาว (Stachyris leucotis) ๒๑๑ นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) ๒๑๒ นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris) ๒๑๓ นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria) ๒๑๔ นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata) ๒๑๕ นกโกงกางหัวโต (Pachycephala grisola) ๒๑๖ นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi) ๒๑๗ นกขมิ้นขาว (Oriolus mellianus) ๒๑๘ นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii) ๒๑๙ นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis) ๒๒๐ นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia) ๒๒๑ นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei) ๒๒๒ นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Aegithina viridissima) ๒๒๓ นกขมิ้นปากเรียว (Oriolus tenuirostris) ๒๒๔ นกขมิ้นหัวดำเล็ก (Oriolus xanthonotus) ๒๒๕ นกขมิ้นหัวดำใหญ่ (Oriolus xanthornus) ๒๒๖ นกขัติยา (Cutia nipalensis) ๒๒๗ นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา (Coracina javensis) ๒๒๘ นกขี้เถ้าลายขวาง (Coracina striata) ๒๒๙ นกขี้เถ้าใหญ่ (Coracina macei) ๒๓๐ นกขุนทอง (Gracula religiosa) ๒๓๑ นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha) ๒๓๒ นกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii) ๒๓๓ นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล (Harpactes orrhophaeus) ๒๓๔ นกขุนแแผนท้ายทอยแดง (Harpactes kasumba) ๒๓๕ นกขุนแผนหัวดำ (Harpactes diardii) ๒๓๖ นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus) ๒๓๗ นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios) ๒๓๘ นกเขนท้องแดง (Phoenicurus auroreus) ๒๓๙ นกเขนเทาหางแดง (Rhyacornis fuliginosus) ๒๔๐ นกเขนน้อยข้างสีส้ม (Tarsiger cyanurus) ๒๔๑ นกเขนน้อยคิ้วขาว (Lalage nigra) ๒๔๒ นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane) ๒๔๓ นกเขนน้อยปีกดำ (Hemipus hirundinaceus) ๒๔๔ นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus) ๒๔๕ นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Erithacus akahige) ๒๔๖ นกเขนน้อยสีทอง (Tarsiger chrysaeus) ๒๔๗ นกเขนน้อยหัวดำ (Luscinia obscura) ๒๔๘ นกเขนน้อยหางแดง (Luscinia sibilans) ๒๔๙ นกเขนน้ำเงิน (Cinclidium frontale) ๒๕๐ นกเขนแปลง (Hodgsonius phaenicuroides) ๒๕๑ นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล (Phoenicurus frontalis) ๒๕๒ นกเขนสีฟ้าหางขาว (Cinclidium leucurum) ๒๕๓ นกเขนหัวขาวท้ายแดง (Chaimarrornis leucocephalus) ๒๕๔ นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) ๒๕๕ นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) ๒๕๖ นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis) ๒๕๗ นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) ๒๕๘ นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps) ๒๕๙ นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall) ๒๖๐ นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii) ๒๖๑ นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) ๒๖๒ นกเขียวก้านตองเล็ก (Chloropsis cyanopogon) ๒๖๓ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) ๒๖๔ นกเขียวก้านตองใหญ่ (Chloropsis sonnerati) ๒๖๕ นกเขียวคราม (Irena puella) ๒๖๖ นกเขียวปากงุ้ม (Calyptomena viridis) ๒๖๗ นกแขกเต้า (Psittacula alexandri) ๒๖๘ นกแขวก (Nycticorax nycticorax) ๒๖๙ นกคอขาวน้อย (Sylvia curruca) ๒๗๐ นกคอทับทิม (Luscinia calliope) ๒๗๑ นกคอทับทิมอกดำ (Luscinia pectoralis) ๒๗๒ นกคอพัน (Jynx torquilla) ๒๗๓ นกคอมรกต (Luscinia svecica) ๒๗๔ นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba) ๒๗๕ นกคอสามสี (Eupetes macrocerus) ๒๗๖ นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris) ๒๗๗ นกคัคคูด่าง (Clamator jacobinus) ๒๗๘ นกคัคคูพันธุ์ยุโรป (Cuculus canorus) ๒๗๙ นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus saturatus) ๒๘๐ นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus) ๒๘๑ นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus) ๒๘๒ นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii) ๒๘๓ นกคัคคูเล็ก (Cuculus poliocephalus) ๒๘๔ นกคัคคูสีทองแดง (Chrysococcyx minutillus) ๒๘๕ นกคัคคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus) ๒๘๖ นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) ๒๘๗ นกคัคคูหางแพน (Cacomantis sepulcralis) ๒๘๘ นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Cuculus varius) ๒๘๙ นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก (Cuculus vagans) ๒๙๐ นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides) ๒๙๑ นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax) ๒๙๒ นกคิตติเวคขาดำ (Rissa tridactyla) ๒๙๓ นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) ๒๙๔ นกคุ่มอกดำ (Coturnix coromandelica) ๒๙๕ นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator) ๒๙๖ นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica) ๒๙๗ นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki) ๒๙๘ นกคู๊ท (Fulica atra) ๒๙๙ นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei) ๓๐๐ นกเค้าจุด (Athene brama) ๓๐๑ นกเค้าแดง (Otus rufescens) ๓๐๒ นกเค้าป่าสีน้ำตาล (Strix leptogrammica) ๓๐๓ นกเค้าป่าหลังจุด (Strix seloputo) ๓๐๔ นกเค้าภูเขา (Otus spilocephalus) ๓๐๕ นกเค้าแมวหูสั้น (Asio flammeus) ๓๐๖ นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides) ๓๐๗ นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus) ๓๐๘ นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia) ๓๐๙ นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata) ๓๑๐ นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensi) ๓๑๑ นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Bubo sumatranus) ๓๑๒ นกเค้าใหญ่สีคล้ำ (Bubo coromandus) ๓๑๓ นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู๋กี๋ (Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus) ๓๑๔ นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Aceros subruficollis หรือ Rhyticeros subruficollis) ๓๑๕ นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis) ๓๑๖ นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) ๓๑๗ นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา (Anorrhinus galeritus) ๓๑๘ นกเงือกปากย่น (Rhyticeros corrugatus) ๓๑๙ นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli หรือ Ptilolaemus tickelli) ๓๒๐ นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (Anorrhinus austeni หรือ Ptilolaemus austeni) ๓๒๑ นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros) ๓๒๒ นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus หรือ Berenicornis comatus) ๓๒๓ นกจมูกหลอดลาย (Calonectris leucomelas) ๓๒๔ นกจมูกหลอดหางสั้น (Puffinus tenuirostris) ๓๒๕ นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus) ๓๒๖ นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง (Ficedula solitaris) ๓๒๗ นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva) ๓๒๘ นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง (Cyornis banyumas) ๓๒๙ นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม (Cyornis rubeculoides) ๓๓๐ นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina) ๓๓๑ นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea) ๓๓๒ นกจับแมลงดำอกสีส้ม (Ficedula mugimaki) ๓๓๓ นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia) ๓๓๔ นกจับแมลงพันธุ์จีน (Cyornis rubeculoides) ๓๓๕ นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Ficedula strophiata) ๓๓๖ นกจับแมลงท้องลาย (Muscicapa griseisticta) ๓๓๗ นกจับแมลงป่าชายเลน หรือ นกจับแมลงป่าโกงกาง (Cyornis rufigastra) ๓๓๘ นกจับแมลงป่าพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด (Cyornis turcosa) ๓๓๙ นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง (Philentoma pyrhopterum) ๓๔๐ นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Ficedula westermanni) ๓๔๑ นกจับแมลงสร้อยคอขาว (Ficedula monileger) ๓๔๒ นกจับแมลงสีคราม (Ficedula superciliaris) ๓๔๓ นกจับแมลงสีคล้ำ (Muscicapa sibirica) ๓๔๔ นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว (Cyornis concreta) ๓๔๕ นกจับแมลงสีน้ำตาล (Muscicapa dauurica) ๓๔๖ นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง (Muscicapa ferruginea) ๓๔๗ นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย (Muscicapa williamsoni) ๓๔๘ นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassina) ๓๔๙ นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว (Muscicapella hodgsoni) ๓๕๐ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana) ๓๕๑ นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน (Cyornis unicolor) ๓๕๒ นกจับแมลงหน้าดำคอขาว (Ficedula tricolor) ๓๕๓ นกจับแมลงหน้าผากขาว (Ficedula hyperythra) ๓๕๔ นกจับแมลงหลังสีเขียว (Ficedula elisae) ๓๕๕ นกจับแมลงหลังสีเทา (Ficedula hodgsonii) ๓๕๖ นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis) ๓๕๗ นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Ficedula sapphira) ๓๕๘ นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum) ๓๕๙ นกจับแมลงอกเทา (Rhinomyias umbratilis) ๓๖๐ นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Cyornis tickelliae) ๓๖๑ นกจับแมลงอกสีน้ำตาล (Muscicapa muttui) ๓๖๒ นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน (Rhinomyias brunneata) ๓๖๓ นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Rhinomyias olivacea) ๓๖๔ นกจับแมลงอกสีฟ้า (Cyornis hainana) ๓๖๕ นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria) ๓๖๖ นกจาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis) ๓๖๗ นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus) ๓๖๘ นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) ๓๖๙ นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) ๓๗๐ นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) ๓๗๑ นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) ๓๗๒ นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย (Pellorneum albiventre) ๓๗๓ นกจาบดินหัวดำ (Pellorneum capistratum) ๓๗๔ นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) ๓๗๕ นกจาบปีกอ่อนเขียว (Carduelis ambigua) ๓๗๖ นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Carpodacus eos) ๓๗๗ นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Emberiza pusilla) ๓๗๘ นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Carpodacus erythrinus) ๓๗๙ นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ (Carpodacus nipalensis) ๓๘๐ นกจาบปีกอ่อนสีแดง (Haematospiza sipahi) ๓๘๑ นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Emberiza rutila) ๓๘๒ นกจาบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami) ๓๘๓ นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ (Emberiza spodocephala) ๓๘๔ นกจาบปีกอ่อนหัวดำ (Emberiza melanocephala) ๓๘๕ นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว (Emberiza tristrami) ๓๘๖ นกจาบปีกอ่อนหัวเทา (Emberiza fucata) ๓๘๗ นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู (Fringilla coelebs) ๓๘๘ นกจาบปีกอ่อนอกส้ม (Fringilla montifringilla) ๓๘๙ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) ๓๙๐ นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra assamica) ๓๙๑ นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula) ๓๙๒ นกจาบฝนเสียงใส (Mirafra javanica) ๓๙๓ นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทาหัวเหลือง (Tesia olivea) ๓๙๔ นกจุนจู๋ท้องเทา (Tesia cyaniventer) ๓๙๕ นกจุนจู๋หัวสีตาล (Tesia castaneocoronata) ๓๙๖ นกจู๋เต้นเขาปูน (Napothera crispifrons) ๓๙๗ นกจู๋เต้นคิ้วยาว (Napothera epilepidota) ๓๙๘ นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pnoepyga pusilla) ๓๙๙ นกจู๋เต้นตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla) ๔๐๐ นกจู๋เต้นลาย (Kenopia striata) ๔๐๑ นกจู๋เต้นหางสั้น (Nepothera brevicaudata) ๔๐๒ นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi) ๔๐๓ นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel) ๔๐๔ นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor) ๔๐๕ นกเฉี่ยวดงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus) ๔๐๖ นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล (Tephrodornis virgatus) ๔๐๗ นกเฉี่ยวบุ้งกลาง (Coracina polioptera) ๔๐๘ นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก (Coracina fimbriata) ๔๐๙ นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschista) ๔๑๐ นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) ๔๑๑ นกช้อนหอยขาว หรือ นกกุลาขาว (Threskiornis melanocephalus) ๔๑๒ นกช้อนหอยดำ หรือ นกกุลาดำ (Pseudibis davisoni) ๔๑๓ นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus) ๔๑๔ นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลาใหญ่ (Pseudibis gigantea) ๔๑๕ นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica) ๔๑๖ นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata) ๔๑๗ นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus) ๔๑๘ นกชายเลนท้องดำ (Calidris alpina) ๔๑๙ นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola) ๔๒๐ นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis) ๔๒๑ นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus) ๔๒๒ นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea) ๔๒๓ นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus) ๔๒๔ นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus) ๔๒๕ นกซ่อมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus) ๔๒๖ นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) ๔๒๗ นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans) ๔๒๘ นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus) ๔๒๙ นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) ๔๓๐ นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) ๔๓๑ นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer) ๔๓๒ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) ๔๓๓ นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) ๔๓๔ นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi) ๔๓๕ นกแซวสวรรค์หางดำ (Terpsiphone atrocaudata) ๔๓๖ นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos) ๔๓๗ นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae) ๔๓๘ นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) ๔๓๙ นกเด้าดินพันธุ์จีน หรือ นกเด้าดินนิ้วสั้น (Anthus godlewskii) ๔๔๐ นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย (Anthus rubescens) ๔๔๑ นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni) ๔๔๒ นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) ๔๔๓ นกเด้าดินอกสีชมพู (Anthus roseatus) ๔๔๔ นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus) ๔๔๕ นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea) ๔๔๖ นกเด้าลมหัวเหลือง (Motacilla citrieola) ๔๔๗ นกเด้าลมเหลือง (Motacilla flava) ๔๔๘ นกเดินดงญี่ปุ่น (Turdus cardis) ๔๔๙ นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอดำ (Turdus ruficollis) ๔๕๐ นกเดินดงดำปีกเทา (Turdus boulboul) ๔๕๑ นกเดินดงลายเสือ (Zoothera dauma) ๔๕๒ นกเดินดงเล็กปากยาว (Zoothera marginata) ๔๕๓ นกเดินดงสีคล้ำ (Turdus obscurus) ๔๕๔ นกเดินดงสีดำ (Turdus merula) ๔๕๕ นกเดินดงสีเทาดำ (Zoothera sibirica) ๔๕๖ นกเดินดงสีน้ำตาลแดง (Turdus rubrocanus) ๔๕๗ นกเดินดงหลังสีไพล (Zoothera dixoni) ๔๕๘ นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง (Zoothera interpres) ๔๕๙ นกเดินดงหัวสีส้ม (Zoothera citrina) ๔๖๐ นกเดินดงอกดำ (Turdus dissimilis)

สัตวป่าคุ้มครอง : นก, สัตวป่าคุ้มครอง : นก หมายถึง, สัตวป่าคุ้มครอง : นก คือ, สัตวป่าคุ้มครอง : นก ความหมาย, สัตวป่าคุ้มครอง : นก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu