ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป หมายถึง, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป คือ, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป ความหมาย, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์
วันเกิด : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ถึงแก่กรรม : 15 กันยายน พ.ศ. 2555 (84 ปี)  ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
สาเหตุการเสียชีวิต :  มะเร็งต่อมลูกหมาก
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ
องค์การ : มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
รู้จักในสถานะ : ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
คู่สมรส : สุมาลี จิราธิวัฒน์ ด่านภัทรกุล
ที่อยู่ 111 - 124 ซอยศาลาแดง1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วันชัย จิราธิวัฒน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 8 คนของเตียง (บิดา) และหวาน (มารดา)

ประวัติการศึกษา ของ วันชัย จิราธิวัฒน์
-จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดราชโอรส 
-ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอำนวยศิลป์
-ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
- และยังได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ 
-ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ได้รับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชีวิตครอบครัว
วันชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุมาลี (สกุลเดิม: ด่านภัทรกุล; อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เซ็นทรัลเทรดดิง ถึงแก่กรรมราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2544) มีธิดา 1 คนคือ จินตนา จิราธิวัฒน์ (สมรสกับฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน) และบุตรอีก 4 คนคือ วัฒน์, กอบชัย (สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน), ศักดิ์ชัย (สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีธิดา 1 คน) และพิชัย จิราธิวัฒน์


ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่งสำคัญทางธุรกิจ
- ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์ สโตร์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

2. ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. ตำแหน่งสำคัญทางสังคม
 - นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย
 - กรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าไหหลำ
 - อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
 - กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย-จีน

4. ตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นลมหวน)

5. ตำแหน่งสำคัญในองค์กรการกุศล
 - ประธานมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ปี 2535

ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป หมายถึง, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป คือ, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป ความหมาย, ประวัติ วันชัย จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัลกรุ๊ป คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu