ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ หมายถึง, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คือ, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ความหมาย, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


        ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลมีมติกำหนดให้เป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เนื่องด้วยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย เป็นทั้งอาหารหลักของคนในชาติ และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท
        นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อเชิดชูชาวนาไทยที่มีอยู่ประมาณ 3.7 ล้านครอบครัว ผู้ซึ่งทำการผลิตข้าวได้ปีละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และเหลือจนสามารถส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่สำคัญข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของทั่วโลก ดังนั้น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี
      โดยในปี 2555 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณกรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 15.30 น.
      การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา และยังเป็นการยกย่องเกียรติชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และเป็นการเชิดชูให้ลูกหลานชาวนารุ่นใหม่ภาคภูมิใจและสืบทอดอาชีพการทำนาของบรรพบุรุษ เพราะอาชีพทำนานั้นมีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก
      งานนี้จะนำเสนอเรื่อง การจัดระบบปลูกข้าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบปลูกข้าวสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวนาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งจะได้นำผลสำเร็จของจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดต้นแบบในการจัดระบบปลูกข้าว ที่มีชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกถั่วเขียวหลังนา เพื่อพักดินและแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เข้าระบบปลูกข้าวแล้วกว่า 5 แสนไร่ มาจัดแสดงให้ชาวนาตระหนักว่าการทำนาปีละ 2 ครั้งและพักดิน จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร
      อาชีพการทำนามีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็นความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ณ โครงการพัฒนาพื้นที่โคกกูแว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2536 ความตอนหนึ่งว่า
      

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ หมายถึง, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คือ, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ความหมาย, วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu