ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 หมายถึง, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 คือ, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 ความหมาย, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39

      โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ำเพาะปลูกจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง

      หลังจากเมื่อเดือนตุลาคม 2538 ได้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปล่อยน้ำเข้าบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และในเดือนมกราคม ปี 2539 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร และทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ที่มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการสนองพระราชดำริ ด้วยการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรัง โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชอายุสั้นและไม้ผล โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ส่งผลให้เกษตรกรได้ใช้น้ำที่ได้รับพระราชทานนี้ สร้างรายได้ ชดเชยความเสียหายจากผลกระทบของน้ำท่วม สร้างความซาบซึ้งให้แก่ราษฎรในน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ พร้อมพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อขจัดความทุกข์ร้อน

       ไม่เพียงแค่นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำดังแสดงให้เห็นได้จากเมื่อคราวเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา

      และในวันพรุ่งนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งนับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกับได้เตรียมการแสดงสื่อผสม "ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายทอดพระเนตร เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนับเป็นโอกาสสำคัญของพสกนิกรชาวไทย ที่ติดตามข่าวพระอาการมาโดยตลอด จะได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก หลังจากทรงเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช อันแสดงให้เห็นถึงพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ

แหล่งที่มา : https://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=376&d=190721


ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 หมายถึง, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 คือ, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 ความหมาย, ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu