ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันโทรทัศน์โลก, วันโทรทัศน์โลก หมายถึง, วันโทรทัศน์โลก คือ, วันโทรทัศน์โลก ความหมาย, วันโทรทัศน์โลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันโทรทัศน์โลก

     21 พฤศจิกายน นี้ ยังเป็นวันโทรทัศน์โลก ด้วยเป็นเทคโนโลยีสำหรับใช้สื่อความให้เข้าถึงมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นความแตกต่างหลากหลาย และเป็นแหล่งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ด้วยรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่ทำเพื่อพัฒนาสังคมโลก
         
     ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2539 กำหนดให้วันที่ 21 พฤศจิกายน เป็น " วันโทรทัศน์โลก " เพื่อระลึกเตือนใจเป็นอนุสรณ์ถึงการประชุมเกี่ยวกับโทรทัศน์โลกในปีนั้น ณ องค์การสหประชาชาติได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ
         
     สำหรับโทรทัศน์ในประเทศไทย เป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ภาคเอกชนลงทุนมากกว่าภาครัฐ ปัจจุบันยังได้พัฒนาให้เข้าถึงได้อีกหลายรูปแบบทั้งเคเบิ้ล คาวเทียม อินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ วงการสุขภาพจิตถือว่าโทรทัศน์เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานสุขภาพจิตได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ พยายามใช้และสรรหาเวลาที่มีจำกัดในแต่ละช่องโทรทัศน์ที่จะให้ได้เพื่อประชาสัมพันธ์ แต่รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์มากกว่าให้ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างจริงจัง งานสุขภาพจิตจึงมักใช้ดำเนินการในลักษณะแฝงกับไปเนื้อหารายการน้อยบ้างมากบ้างตามแต่ความรุนแรงของปัญหาสังคม ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ต้องหาทางออกให้ได้ต่อไป

แหล่งที่มา : https://www.klb.dmh.go.th/modules.php?m=news&gr=&op=detail&news_id=29

วันโทรทัศน์โลก, วันโทรทัศน์โลก หมายถึง, วันโทรทัศน์โลก คือ, วันโทรทัศน์โลก ความหมาย, วันโทรทัศน์โลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu