ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 หมายถึง, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 คือ, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 ความหมาย, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)    ได้แถลงถึงความพร้อมในการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปี 2555 ว่า ปี 2555 นี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นกว่า 122,169 คน ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน และมีอีกกว่า 40,067 คน ที่พลาดหวัง 
       ทั้งนี้มีจำนวนเปิดรับทั้งนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 140,828 ที่นั่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จำนวน 76,778 ที่นั่ง แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 64,248 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ- ราชมงคล รับนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 25,321 ที่นั่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือกกว่า 13,913 คน และสถาบันการศึกษาเอกชน รับได้ 38,573 ที่นั่ง แต่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพียง 3,785 คน
ส่วนอันดับและสาขาที่มีคนคัดเลือกมากที่สุด 20 อันดับเเรก มีดังนี้ 
 1. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับทั้งสิ้นจำนวน 56 คน จำนวนผู้สมัคร 2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51
 2. คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)  รับทั้งสิ้นจำนวน 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12
 3. คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทั้งสิ้นจำนวน 150 คน สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทั้งสิ้นจำนวน 350 คน จำนวนผู้สมัคร 1,810 คน อัตราการแข่งขัน 1:5
 5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30
 6. คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)  รับทั้งสิ้นจำนวน 200 คน จำนวนผู้สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9
 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 840 คน จำนวนผู้สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3
 8. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 175 คน จำนวนผู้สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10
 9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับทั้งสิ้นจำนวน 300 คน จำนวนผู้สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จำนวนผู้สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27
 11. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทั้งสิ้นจำนวน 24 คน จำนวนผู้สมัคร 1,293 คน อัตราการแข่งขัน 1:54
 12. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทั้งสิ้นจำนวน 30 คน จำนวนผู้สมัคร 1,272 คน อัตราการแข่งขัน 1:43
 13. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน  100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,228 คน อัตราการแข่งขัน 1:13
 14. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับทั้งสิ้นจำนวน 230 คน จำนวนผู้สมัคร 1,203 คน อัตราการแข่งขัน 1:6
 15. คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 180 คน จำนวนผู้สมัคร 1,164 คน อัตราการแข่งขัน 1:7
 16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,155 คน อัตราการแข่งขัน 1:20
 17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทั้งสิ้นจำนวน 45 คน จำนวนผู้สมัคร 1,154 คน อัตราการแข่งขัน 1:26
 18. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,115 คน อัตรา 1:12
 19. พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน  
 20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,100 คน อัตราการแข่งขัน 1:11
แหล่งที่มา : https://carebest.blogspot.com/2012/05/20-2555.html

20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 หมายถึง, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 คือ, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 ความหมาย, 20 คณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu