ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง หมายถึง, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง คือ, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง ความหมาย, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรงตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4ศึกนันทบุเรง

ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง (สหมงคลฟิล์ม,พร้อมมิตร โปรดักชั่น)


กำหนดฉาย: 11 สิงหาคม 2554
แนว: อิงประวัติศาสตร์
กำกับ: หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง: หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณากร เศรษฐี

นักแสดงนำ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - .. วันชนะ สวัสดี
สมเด็จพระเอกาทศรถ - .. วินธัย สุวารี
ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
ออกพระศรีถมอรัตน์ - .. คมกฤช อินทรสุวรรณ
พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
สมเด็จพระมหาธรรมราชา - ฉัตรชัย เปล่งพานิช
พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล


นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4

รัตนาวดี - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
อังกาบ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
เจ้าจอมมารดาสาย - วิชุดา มงคลเขตต์
มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
ท้าวโสภา - พิมพรรณ ชลายนคุปต์
เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
เสือหยก - พันธกฤต เทียมเศวต
นันทกะยอสู - เขมชาติ โรจนะหัสดิน
ไชยกะยอสู - ... จตุรวิทย์ คชน่วม
พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
พระยาพะเยา - เฉลิมชัย มหากิจศิริ
พระยาพะสิม - ครรชิต ขวัญประชา
นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
สีหตู - วรุฒ วรธรรม
ขุนรามเดชะ - ฐากูร การทิพย์
ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ล่ามจีน - รอง เค้ามูลคดี
ครูบาเฒ่า - ถนอม นวลอนันต์
จ่าศรีพรม - จันทนา สิริผล
พลับพลึง - ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
ชาวบ้าน - ค่อม ชวนชื่น
ชาวบ้าน - จเร เชิญยิ้ม
ชาวบ้าน - แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในทุกบทตอนที่ผ่านมาตราบถึงตอนที่ 4 "ศึกนันทบุเรง" ล้วนมุ่งฟื้นอดีตอันเป็นวีรกรรมของวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันเป็นคุณูประการต่อแผ่นดินเป็นสำคัญ นั่นคือการประกาศเอกราชและการรักษาเอกราช

หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุตรงกันว่า ภายหลังการประกาศเอกราชในปี พ.. 2127 แล้วนั้น พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง 4 ครั้งคราว คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เมงนรธาสอ ในปี พ.. 2127/28 ศึกนันทบุเรงปี พ..2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ..2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.. 2135 ในศึกทั้ง 4 ครั้ง
ตามกล่าว ศึกที่นำพาให้ราชอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือศึกนันทบุเรง กระนั้นก็ดี เมื่อออกนามศึกนันทบุเรง จะมีคนไทยน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่หากระบุถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเมื่อครั้งออกปล้นค่ายพม่า จนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการออกรบบนหลังอาชาจนสังหารลักไวทำมูทหารเอกข้างหงสาวดี
ทั้งหมดเป็นวีรกรรมที่ล้วนอุบัติในคราวศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุประการฉะนี้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลจึงมุ่งพลิกฟื้นวีรกรรมแห่งการปกป้องเอกราชของวีรกษัตริย์ผู้เรืองนามพระองค์นี้ในคราวศึกนันทบุเรงให้ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม เพื่อจารึกเกียรติประวัติครั้งนั้นไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อความสมบูรณ์ของมหากาพย์การสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวร
ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอน "ศึกนันทบุเรง" ดำเนินเรื่องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยนำแสดงที่มาแห่งศึกซึ่งยึดโยงจากผลการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม ให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในขอบขัณฑสีมาพุกามประเทศ ภาพยนตร์ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าศึกนันทบุเรงครั้งนั้นพม่ายกเข้ามาเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพจึงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก หลักฐานข้างพม่าระบุว่ากองทัพพระเจ้านันทบุเรงประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 ในกองทัพนี้ยังมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถตามติดมาร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราชา มังจาปะโร หรือแม้แต่ลักไวทำมูทหารกล้า
ภาพยนตร์ยังได้ตีแผ่ให้เห็นว่า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามาครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าเมืองกรมการเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จพระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยาจนเป็นเหตุให้ละแวกกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมกรุงสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรง
ภาพยนตร์ได้ลำดับให้เห็นถึงภัยรอบด้านที่บีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว แต่เคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึกกันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบ ที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้ง ด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยา ต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง
ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดีเสียใหม่ โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว โดยทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ทรงถ่ายทอดยุทธนาการครั้งสำคัญนั้นลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเต็มตาตื่นใจโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาบ พระแสงดาบขึ้นปีนปล้นค่ายพม่า ภาพห่าธนูเพลิงที่สาดซัดและกองทัพนับพันนับหมื่น ปีนพะองขึ้นชิงค่าย ทั้งหมด คือ ความอลังการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนศึกนันทบุเรงนี้
เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยฉันใด เชิญท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ศึกนันทบุเรง

แหล่งที่มา : https://movie.kapook.com/view27864.html


ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง หมายถึง, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง คือ, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง ความหมาย, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ตอนศึกนันทบุเรง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu