ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ คือ, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ความหมาย, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์

          ช่วงเทศกาลรับน้องใหม่ในแต่ละปี มักมีข่าวคราวเรื่องการรับน้องที่ไม่เหมาะสมปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์เป็นระยะเช่น รุ่นพี่มาบีบบังคับรุ่นน้องให้ทำอะไรแผลงๆ ในพิธีรับน้องใหม่ การบังคับให้น้องใหม่ดื่มเหล้าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง พบว่านักศึกษาหลายคนเริ่มต้นดื่มเหล้าจากการรับน้อง ถ้ารักน้องจริง อย่าชวนน้องดื่ม เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่จากเทศกาลรับน้อง และผลักดันให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

          เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมรับเพื่อนใหม่ นิสิต นักศึกษาในนาม สภาเยาวชนจาก 55 สถาบันทั่วประเทศ ได้ประชุมและมีข้อตกลงร่วมกันเป็น บทบัญญัติ 10 ประการ การต้อนรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดย

          1.ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

          2.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ

          3.คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ

          4.การจัดกิจกรรม ต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด และการพนัน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโทษและอันตราย

          5.จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร

          6.ปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียบตัวเอง

          7.ทำโครงการเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และประสานกับฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาให้รับรู้ ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

          8.มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม คอยควบคุมดูแล ในระหว่างการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม

          9.ผู้จัดกิจกรรมต้องเตรียมพร้อม และป้องกันอุบัติเหต

          10.ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆ เช่นกรณีศึกษาในอดีต และมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          ผู้เกี่ยวข้องครูอาจารย์ร่วมกันหยุดคิดและตั้งสติกับปรากฏการณ์ที่เกิด ทั้งนี้เพื่อดูแลกิจกรรมรับน้องที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า การรับน้องที่สร้างสรรค์และให้คุณค่าแห่งการ "รับน้อง รักน้อง" ที่แท้จริงนั้นทำได้

ที่มา คุณ วรรธนชัย
https://gotoknow.org/blog/ceotalk/98400


บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ คือ, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ความหมาย, บัญญัติ 10 ประการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu