ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม หมายถึง, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม คือ, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ความหมาย, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

          "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 

          เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ดำเนินเรื่องด้วยพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ที่หายาก มีความงดงามและบอกเล่าความหมายอย่างครบครันจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มคู่ คือ "แสงหนึ่ง" และ "คือรุ้งงาม" ขนาด 20 x 24 ซม. พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม บรรจุภายในกล่องเดียวกัน พร้อม CD เพลงประกอบนิทรรศการฯ

          โดยหนังสือ ฝั่งซ้ายคือ “แสงหนึ่ง” บอกเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในหลายมิติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงปัจจุบัน ส่วนฝั่งขวามีชื่อว่า “คือรุ้งงาม” บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นพระคุณลักษณะเด่น ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพระองค์ท่าน 7 ประการความเป็นมา

          เนื่องในวาระอันเป็นมงคลครบ 7 รอบนักษัตรของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา มีดำริจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สาธารณชนโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังเข้าใจ และได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์


ความหมายของ

          “แสง”ส่องสว่างฉายอาบสะท้อนให้ผู้คนเห็นความงดงามของสรรพสิ่ง แสงมีคุณค่าที่ไม่เคยปรากฏตัว ผู้คนไม่คิดจะค้นหา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นดังแสงหนึ่งที่ส่องให้เห็นความงดงามบนแผ่นดินไทย เป็นดั่งแสงแห่งการให้ แสงแห่งความรัก และแสงแห่งความกรุณา

          เมื่อแสงนั้นฉายผ่านท้องฟ้าจึงปรากฏเป็นรุ้งงาม 7 สี กอปรด้วย แดง แสด เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม ม่วง ดุจดังพระเกียรติคุณทั้งเจ็ด..

          แสงหนึ่งนี้ยังมีความหมายที่ส่องยังบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาในปีเดียวกันนี้ด้วย

          “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ถือเป็นแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อถ่ายทอดความหมายอันหลากหลายลึกซึ้ง ในฐานะเจ้านายชั้นสูงผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศ และประชาชนชาวไทยทั้งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

          ในนิทรรศการดังกล่าว บรรยายไว้ในบทนำ ตอนหนึ่ง ว่า ความเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น เป็นที่รับทราบกันในหมู่ประชาชนยุคปัจจุบันแต่เพียงว่า ทรงมีพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้จริงแล้ว หากได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงลึกถึงพระกรณียกิจ พระประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมถึงพระจริยวัตร จะพบว่า ทรงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอุปมาอุปไมยได้กับ “แสงหนึ่ง” คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบ ให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น “แสง” นั้น

          ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ยังทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนให้ผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมา โดยผ่านพระอัจฉริย-ภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ, พระจริยวัตร, พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ “แสงหนึ่ง” นี่เอง ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ

          คณะผู้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯดังกล่าว ภายใต้การนำของ “ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม”  พระธิดา ยังได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ด้วยการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกับ “รุ้งงาม” เพื่อสื่อความหมาย หรือคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน “แสงหนึ่ง” ซึ่งเมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง...ดุจแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ รุ้งงาม!!

          ในนิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ มุ่งหวังว่า จะสามารถนำเสนอให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจและซาบซึ้ง ความเป็นพระองค์ท่าน ผ่านคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้นำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นแสงส่องนำทางสู่อนาคต

          ภาพประทับใจที่หาชมได้ยากของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชม ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 4-15 พ.ค. นี้ มีอาทิ ภาพขณะทรงเรียนการบินเป็นนักบินหญิงอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยใต้ภาพบรรยายไว้อย่างงดงามว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ ทรงกระฉับกระเฉงไม่หยุดนิ่ง ทรงเป็นนักผจญภัย อีกทั้งทรงกล้าหาญ อันจะเห็นได้จากการที่ทรงกีฬาต่างๆ เช่น การทรงสกี, ทรงม้าผาดโผน นอกจากนี้ ยังสนพระทัยในเครื่องยนต์กลไก, การขับรถยนต์และรถสามล้อ รวมไปถึงทรงเรียนการบิน เป็นนักบินหญิงอันดับต้นๆของประเทศไทย”

          ส่วนอีกภาพเป็น พระอิริยาบถสบายๆท่ามกลางธรรมชาติ พระพักตร์ยิ้มแย้มมีความสุข ใต้ภาพบรรยายไว้ชวนอ่านว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โปรดความเรียบง่ายและธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักในความเป็นพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เพราะสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงอบรมให้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ และทรงใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระนิพนธ์หลายเล่มของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สะท้อนถึงการอบรมเลี้ยงดูเมื่อทรงพระเยาว์ และพระนิสัยเมื่อทรงเจริญวัยตามลำดับ” และนี่เองคือความหมายแท้จริงของ “แสงหนึ่ง” ผู้เผยให้เห็นรุ้งอันงดงาม

ที่มา   www.amarinpocketbook.com
          https://161.200.139.232/cgi-bin/main/2007/description.asp?barcode=9789749985984


แสงหนึ่งคือรุ้งงาม, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม หมายถึง, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม คือ, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ความหมาย, แสงหนึ่งคือรุ้งงาม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu