ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คู่มือเลือกตั้ง ส.ส., คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. หมายถึง, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. คือ, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. ความหมาย, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คู่มือเลือกตั้ง ส.ส.

                     คู่มือคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550
                         เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียง

                        23 ธันวาคม 2250 อย่าลืมไปเลือกตั้ง ส.ส.
                                  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

          ผู้ที่มีเหตุจำเป็นทำให้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ (อาทิ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทางราชการ ติดกิจธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขตจังหวัด เป็นต้น) ท่านสามารถไปลงคะแนนล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือตังกลางอำเภอ/กิ่งอำเภอ และสำนักงานเขตของ กทม. ในวันเสาร์ที่ 15 หรือวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

 เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

          1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้งได้ ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต,เทศบาล, อบต.,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และจากเอกสารที่ส่งถึงเจ้าบ้าน
          2.หากพบชื่อตกหล่น หรือมีชื่อเกินมาให้แจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2550
          3. กรณีมีเหตุที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ ให้ไปแจ้งเหตุภายในวันที่ 16-30 ธันวาคม 2550 โดยขอรับ และยื่นแบบการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.เขตของ กทม. หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปแจ้งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้

 หน้าที่ของ ส.ส.

          1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน
          2. เป็นผู้เลือกส.ส. ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
          3. ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
          4. อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ
          5. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล


ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ

          ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

          1. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
          2. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
          3. สิทธิในในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

          การเสียสิทธิ 3 ประการนี้ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป

          ผู้ไปใช้สิทธิเอกตั้ง จะได้รับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองหลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง

          1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)
          2. บัตรประจำตัว หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตร อาทิ ใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก หรือหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลออกให้

 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

          หากมีบุคคลในบ้านของท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดอื่น ไม่อาจเดินทางกลับมาลงคะแนนเลือกตั้งในหน่อยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2550 ณ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตของ กทม. ที่ตนอาศัยอยู่ปัจจุบัน และไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในจังหวัดที่ท่านอยู๋ ในวันเสาร์ที่ 15 หรือวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.


การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

          1.ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ฯ ภายใน 22 พ.ย. 2550
          2.ขอแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดได้ที่อำเภอ/เทศบาล/สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่
          - เตรียม บัตรประชาชน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้อง
          - บบ สส. 42 ใช้ในกรณที่ยื่นคำร้องเป็น รายบุคคล
          - แบบ สส. 42 ก ใช้กรณียื่นคำร้องเป็น กลุ่มบุคคล
          - ผู้ที่เคยเลือกตั้งล่วงหน้า ฯ ไว้ก่อนแล้ว ต้อง ลงทะเบียนใหม่
          3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1171

ที่มา https://news.sanook.com/scoop/scoop_205414.php

 


คู่มือเลือกตั้ง ส.ส., คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. หมายถึง, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. คือ, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. ความหมาย, คู่มือเลือกตั้ง ส.ส. คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu