ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก หมายถึง, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก คือ, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก ความหมาย, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก

          จากวัตถุดิบธรรมชาติดังกล่าว  ถ้านำมาแยกวิเคราะห์เชิงเคมีจะเห็นว่า  วัสดุเหล่านั้น ประกอบไปด้วยส่วนที่เล็กที่สุด  คือ  อะตอมของธาตุต่างๆ เช่น อะตอมออกซิเจน อะตอมไฮโดรเจน อะตอมคาร์บอน  อะตอมซัลเฟอร์และอะตอมโลหะต่างๆ อะตอมที่ยึดเกาะกันด้วยพันธะเคมีตั้งแต่  ๒  อะตอมขึ้นไปเรียกว่า โมเลกุล  ถ้าโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียว และแสดงสมบัติเฉพาะตัวได้จะเรียกว่า ธาตุ ถ้าโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป และแสดงสมบัติเฉพาะตัวได้ จะเรียกว่า  สารประกอบในวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้  โมเลกุลที่สำคัญและมีมากที่สุดคือ  โมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  (ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน และอะตอมไฮโดรเจน)  ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพโดยธรรมชาติจากซากพืช และสัตว์ เรียกว่า  สารอินทรีย์ เมื่อนำโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเดียวหรือต่างชนิดหลาย ๆ โมเลกุลมาต่อกันด้วยพันธะเคมีจะได้โมเลกุลที่ยาวขึ้นใหญ่ขึ้น และมีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมเรียกโมเลกุลใหญ่หรือโมเลกุลยักษ์นี้ว่าพอลิเมอร์ และโมเลกุลที่เล็กที่สุดอันเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลใหญ่จะเรียกว่า มอนอเมอร์

           พลาสติก คือ พอลิเมอร์ที่ เกิดจากการรวมตัวทางเคมีของมอนอเมอร์ของสารอินทรีย์หลายชนิด  เกิดเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลใหญ่  ลักษณะเป็นเส้นสายยาวและมีน้ำหนัก โมเลกุล*  ประมาณ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐,๐๐๐  มักระบุขนาดของพอลิเมอร์ด้วยจำนวนหน่วยมอนอเมอร์เฉลี่ยในโมเลกุลของพอลิเมอร์ เรียกว่า  องศาของการเกิดพอลิเมอร์ (Degree of polymerization : DP)  ตัวอย่างเช่น พอลิเอทิลีนชนิดหนึ่งมีองศาของการเกิดพอลิเมอร์ เท่ากับ ๖,๐๐๐ หมายความว่า  โมเลกุลของพอลิเอทิลีนนี้ประกอบด้วยเอทิลีนจำนวน ๖,๐๐๐ มอนอเมอร์

          พลาสติกเกิดจากการรวมตัวทางเคมีของมอนอเมอร์มากมายจนเป็นเส้นสายยาว เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

         *  น้ำหนักโมเลกุล  คือ  ผลรามของน้ำหนักอะตอมของธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นโมเลกุลพื้นฐานของสาร ๑ โมเลกุล          ปฏิกิริยานี้จะเกิดขนได้ต้องขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้  ตัวกลางของปฏิกิริยา และธรรมชาติของมอนอเบอร์ เป็นปฏิกิริยารวมตัวของมอนอเมอร์และสูญเสียโมเลกุลของน้ำออกจากส่วนต่อของโมเลกุลมอนอเมอร์  ๒  โมเลกุล  เช่น  ปฏิกิริยาของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน  (Hexamethylenediamine) และกรดอะดิพิก (Adipic acid)  ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ  ไนลอน  ๖,๖ (Nylon 6,6)

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก หมายถึง, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก คือ, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก ความหมาย, ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพลาสติก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu