แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ลมกรด

ลมกรด

          ลมกรด  คือแนวกระแสลมซึ่งมีความเร็วประมาณ  ๒๐๐ ถึง ๔๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวกระแสลมกรดนี้ โดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและเป็นแนวโ ...