แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โรคเหงือกหรือโรคปริทันต์

โรคเหงือกหรือโรคปริทันต์

       ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามาให้ทันตแพทย์ทำความสะอาดฟันตามระยะแล้วจะช่วยให้ปลอดจากการเป็นโรค การทำความสะอาดโดยทันตแพทย์ตามกำหนดเวลา (periodic professional tooth c...