แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

          แม่แบบแบบขั้นน้ำตกนี้จัดว่าเป็น แม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Softwaredevelopment mode) แบบแรกของโลก จึงมีผู้ใช้กันแพร่หลายทั่ ...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

          เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่น คือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบ มีลักษณะเป็นลำแสง ความเข้มแสงสูง จึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมาย ได้แก่ ...